(TBMK) – 12 xã được UBND tỉnh Hưng Yên công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2019 thuộc các huyện Văn Giang, Yên Mỹ, Khoái Châu và thành phố Hưng Yên.

Ngày 10/2/2020, UBND tỉnh Hưng Yên có Quyết định số 273/QĐ-UBND về việc công nhận các xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019.

Theo đó, 12 xã của tỉnh Hưng Yên được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao gồm: Mễ Sở, Phụng Công, Long Hưng, Liên Nghĩa, Thắng Lợi (huyện Văn Giang); Giai Phạm (huyện Yên Mỹ); Tân Dân, Bình Minh, Thuần Hưng (huyện Khoái Châu); Hồng Nam, Trung Nghĩa, Liên Phương (thành phố Hưng Yên).

Được biết, đây là những xã NTM đầu tiên của tỉnh Hưng Yên được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

1 BÌNH LUẬN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *