(MK-ASEAN) – UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH ô tô Đông Phong, với tổng mức phạt là 326 triệu đồng…

Cụ thể, ngày 21/9/2020, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 2203/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH ô tô Đông Phong, có địa chỉ tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, lắp ráp ô tô; người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Văn Thiện, chức danh Giám đốc.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH ô tô Đông Phong

Công ty TNHH ô tô Đông Phong đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính sau: Hành vi thứ nhất, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, lắp ráp ô tô công suất 7.000 xe/năm mà không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016. Phạt tiền 300 triệu đồng.

Hành vi thứ hai, xả nước thải công nghiệp ra môi trường với lưu lượng dưới 0,5m3/ngày đêm có 4 thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải. Quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016. Phạt tiền 26 triệu đồng.

Tổng mức phạt là 326 triệu đồng. Đồng thời, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Công ty TNHH ô tô Đông Phong xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Được biết, Công ty TNHH ô tô Đông Phong có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0900190667, đăng ký lần đầu ngày 02/4/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 07/01/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *