(TBMK) - Hưng Yên đã đánh giá và chọn lọc 72 sản phẩm chủ lực độc đáo, mang đậm nét đặc trưng của mỗi địa phương để hỗ trợ phát triển theo Chương trình OCOP…

Thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025 (viết tắt là Chương trình OCOP), các địa phương của tỉnh Hưng Yên đã thực hiện rà soát được 145 sản phẩm chủ lực, có thế mạnh của mỗi địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Hưng Yên đã đánh giá và chọn lọc 72 sản phẩm chủ lực độc đáo, mang đậm nét đặc trưng của mỗi địa phương để hỗ trợ phát triển theo Chương trình OCOP.

Được biết, các sản phẩm được chọn lọc chủ yếu thuộc 05 nhóm dịch vụ chính như: Thực phẩm, đồ uống, thảo dược, vải may mặc và nội thất, lưu niệm.