(TBMK) – Thống kê đến giữa tháng 11/2018, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã nộp thuế đạt gần 90% dự toán và là khu vực nộp thuế cao của tỉnh.


Trong đó, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Hưng Yên đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền cho thuê mặt đất, mặt nước được gần 1.600 tỷ đồng, đạt gần 90% dự toán. Nhiều đơn vị nộp thuế cao như Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam nộp 153 tỷ đồng, công ty cổ phẩn Acecook Việt Nam tại Hưng Yên nộp 106 tỷ đồng, công ty TNHH Lavie tại Hưng Yên nộp 90 tỷ đồng, công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam nộp 81 tỷ đồng, công ty TNHH Keihin Việt Nam nộp 80 tỷ đồng…

Theo dự báo, dù tình hình thu ngân sách năm 2018 có nhiều khó khăn nhưng khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Hưng Yên được đánh giá sẽ hoàn thành nộp thuế theo dự toán đề ra.

PV