(MK-ASEAN) – Với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành, tại kỳ họp thứ Mười hai, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI đã thông qua các nghị quyết về việc chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt các dự án có sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2020; chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Đại An trên địa bàn xã Tân Quang, thị trấn Như Quỳnh (huyện Văn Lâm) và xã Nghĩa Trụ (huyện Văn Giang).

Ngày 10/7, ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ Mười hai, HĐND tỉnh  Hưng Yên khóa XVI, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí về việc chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt các dự án có sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2020.

Theo đó, chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và phê duyệt bổ sung, điều chỉnh các dự án có sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2020. Trong đó, chấp thuận bổ sung 38 dự án thu hồi đất với diện tích 330,35 ha; phê duyệt bổ sung 36 dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha với tổng diện tích đất trồng lúa là 44,95 ha; phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích đất trồng lúa của 1 dự án với diện tích 1,78 ha. Đồng thời thông qua danh mục 5 dự án sử dụng đất trồng lúa trên 10 ha thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ với tổng diện tích đất lúa là 177,43 ha.

HĐND tỉnh Hưng Yên giao, khi tổ chức thực hiện, UBND tỉnh kiểm tra, rà soát các dự án, công trình bảo đảm đủ căn cứ pháp lý và phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã được phê duyệt khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho các chủ đầu tư, xác định nguồn lực đầu tư, tiến độ sử dụng đất bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật; trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận danh mục dự án thuộc thẩm quyền…

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên đã nhất trí chủ trương triển khai dự án Khu đô thị Đại An trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm và xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, để tỉnh tiến hành các bước tiếp theo trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Đây là dự án có quy mô sử dụng đất, quy mô dân số, tổng vốn đầu tư đăng ký lớn thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án Khu đô thị Đại An có quy mô sử dụng đất khoảng 293,96 ha. Trong đó, diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án khoảng 292,865 ha. Khoảng 160,79 ha đất thuộc địa bàn xã Nghĩa Trụ; khoảng 3,91 ha đất thuộc địa bàn thị trấn Như Quỳnh và khoảng 129,26 ha đất thuộc địa bàn xã Tân Quang. Phía Bắc giáp đường sắt Hà Nội – Hải Phòng; phía Nam giáp đường Vành đai 3,5; phía Đông giáp xã Tân Quang, xã Nghĩa Trụ và các dự án công nghiệp hiện có; phía Tây giáp Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh; khu dân cư xã Tân Quang và xã Cửu Cao, huyện Văn Giang.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng trên 32 nghìn tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến gần 1700 tỷ đồng; chi phí đầu tư dự kiến gần 31 nghìn tỷ đồng. Vốn đầu tư gồm vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được lựa chọn và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

Hiện trạng khu đất thực hiện dự án Khu đô thị Đại An gồm: đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất trang trại, đất giao thông, đất thủy lợi…, trong đó đất trồng lúa chiếm trên 53%.

Mục tiêu đầu tư dự án là xây dựng một khu đô thị kiểu mẫu, hiện đại; xây dựng môi trường sống, làm việc lý tưởng cho người dân; tạo bước đột phá về phát triển kinh tế – xã hội và động lực phát triển đô thị hai huyện Văn Giang, Văn Lâm…

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư. Dự kiến tiến độ thực hiện dự án là 6 năm, từ quý IV/2020 đến quý IV/2026.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *