(MK-ASEAN) – Ngày 15/7, HĐND huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 10 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Các đại biểu dự kỳ họp

Theo báo cáo tại kỳ họp, 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện ổn định và tăng trưởng khá. Sản xuất lúa, rau màu bảo đảm cơ cấu giống, thời vụ; diện tích các cây ăn quả chủ lực như cây có múi, nhãn, chuối phát triển tốt, dự kiến sản lượng cao hơn năm 2019. Các xã tiếp tục thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu; huyện tập trung hoàn thiện hồ sơ, đề nghị cấp có thẩm quyền xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM trong quý III năm nay.

Các xã: Dân Tiến, Hồng Tiến, Đồng Tiến được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chí đô thị loại V. Cụm Công nghiệp Tân Dân đã được UBND tỉnh Hưng Yên quyết định thành lập, đang tiến hành các bước bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng kết cấu hạ tầng. 6 tháng đầu năm, ước thu ngân sách gần 137 tỷ đồng, đạt trên 50% kế hoạch…

Trong 6 tháng cuối năm, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020; khôi phục, phát triển kinh tế; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phấn đấu năm 2020, huyện được công nhận huyện NTM, có thêm 4 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao; đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn đang triển khai; tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, môi trường; bảo đảm an ninh trật tự phục vụ đại hội Đảng các cấp…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *