(MK-ASEAN) – UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành 2 công văn gửi trường Đại học Thủy lợi và trường Hải quan Việt Nam đề nghị 2 nhà trường hỗ trợ cho mượn khu Ký túc xá để chuẩn bị phương án thiết lập cơ sở cách ly tập trung, kịp thời đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19.

UBND tỉnh Hưng Yên có công văn gửi trường Đại học Thủy lợi mượn khu Ký túc xá của trường này để thiết lập cơ sở cách ly tập trung

Ngày 19/2, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành 2 công văn số 332/UBND-KGVX gửi tới trường Đại học Thủy lợi  và công văn số 333/UBND-KGVX gửi tới trường Hải quan Việt Nam về việc mượn địa điểm thiết lập cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Trong công văn, UBND tỉnh Hưng Yên cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Hiện nay, tỉnh Hưng Yên đang tích cực, quyết liệt triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19, đã bố trí các cơ sở cách ly tập trung tuyến huyện, tuyến tỉnh để thực hiện cách ly tập trung, giám sát, theo dõi y tế phòng, chống dịch. Toàn tỉnh đang cách ly 10.528 người (trong đó 373 F1, 4.599 F2).

Trường Hải quan Việt Nam nằm trên địa bàn huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Với diễn biến tình hình dịch bệnh trong nước và địa phương lân cận còn nhiều diễn biến phức tạp, số F1, F2, F3 trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng, tỉnh Hưng Yên có chủ trương thiết lập thêm cơ sở cách ly tập trung của tỉnh để sẵn sàng cho nhu cầu cách ly các trường hợp nguy cơ kịp thời, hiệu quả.

Do đó, UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị trường Đại học Thủy lợi, trường Hải quan Việt Nam hỗ trợ cho mượn khu Ký túc xá của 2 nhà trường để chuẩn bị phương án thiết lập cơ sở cách ly tập trung, kịp thời đáp ứng công tác phòng, chống dịch. Sau khi có sự nhất trí của 2 Nhà trường, UBND tỉnh sẽ giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với đơn vị quản lý của Nhà trường để thống nhất việc triển khai cụ thể.

UBND tỉnh Hưng Yên cũng mong 2 Nhà trường quan tâm hỗ trợ, chung tay cùng tỉnh trong thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 và sớm có văn bản phúc đáp để tỉnh kịp thời triển khai các phương án thực hiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *