(MK-ASEAN) – Đến nay, Hưng Yên là một trong 9 tỉnh, thành phố trong cả nước có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 5 huyện, thành phố được Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Hưng Yên đang phấn đấu trở thành tỉnh NTM trong năm 2020.

Theo số liệu của Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM tỉnh Hưng Yên, tính đến nay tỉnh đã có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM. 4 huyện đã được Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện NTM là huyện Văn Lâm, Văn Giang, Mỹ Hào, Phù Cừ và thành phố Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa để nâng cao giá trị thu nhập trên một diện tích đất canh tác đang được nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên triển khai. Trong ảnh: Làng nghề hoa cây cảnh Xuân Quan (huyện Văn Giang)

Để phấn đấu hoàn thành tỉnh NTM vào năm 2020 vượt mục tiêu, kế hoạch đã đề ra và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, UBND tỉnh Hưng Yên đã yêu cầu: UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo rà soát tổng thể các tiêu chí xây dựng NTM của địa phương, ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện phấn đấu hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM; bên cạnh đó, tích cực chỉ đạo các xã khẩn trương triển khai xây dựng xã NTM kiểu mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo các huyện: Văn Lâm, Văn Giang, Phù Cừ, thị xã Mỹ Hào và thành phố Hưng Yên cần tiếp tục rà soát các tiêu chí, ban hành các kế hoạch cụ thể để nâng cao hơn nữa các tiêu chí đạt chuẩn huyện NTM; các huyện: Kim Động, Yên Mỹ và Khoái Châu khẩn trương hoàn thiện các nội dung tiêu chí huyện NTM, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Đối với các huyện Ân Thi và Tiên Lữ (đăng ký đạt chuẩn huyện NTM năm 2020): Chủ động bố trí, huy động, tập trung mọi nguồn lực và xây dựng kế hoạch, lộ trình, phân công phụ trách nội dung tiêu chí cụ thể để thực hiện các tiêu chí huyện NTM; phấn đấu cơ bản hoàn thành nội dung các tiêu chí huyện NTM.

Diện mạo nông thôn Hưng Yên ngày càng thay đổi và khởi sắc

Đề nghị Thành ủy, Thị ủy và các Huyện ủy chỉ đạo cả hệ thống chính trị tham gia tích cực quyết liệt hơn nữa để phấn đấu trong năm nay tỉnh Hưng Yên hoàn thành xây dựng NTM; huy động các nguồn lực để cải tạo nâng cấp và hoàn thiện các tiêu chí về cơ sở hạ tầng còn thiếu, còn yếu; chỉ đạo đôn đốc xây dựng cụm dân cư thôn, xóm xanh – sạch – đẹp – văn minh; phát động toàn thể các hộ gia đình tại các cụm dân cư tiến hành định kỳ hàng tuần tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, dọn dẹp cây dại, cỏ dại, rác thải, phế liệu, phế thải dọc các trục đường thôn, xóm nhằm làm sạch vệ sinh môi trường nông thôn và tổ chức trồng cây xanh, cây hoa, tạo cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp… 100% số xã của Hưng Yên đã đạt chuẩn NTM. Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục tập trung xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên cho biết, cùng với huyện Khoái Châu, các huyện Yên Mỹ, Kim Động cũng đã cơ bản hoàn thiện 9/9 tiêu chí huyện NTM và đang tích cực thực hiện các bước để đề nghị thẩm tra, thẩm định, xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM. 2 huyện còn lại là Tiên Lữ và Ân Thi cũng đang tích cực triển khai hoàn thiện thực hiện các tiêu chí huyện NTM, bảo đảm đúng mục tiêu đề ra.

Được biết, ngoài mục tiêu trở thành tỉnh NTM, Hưng Yên đang đặt ra mục tiêu có thêm 20 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao; có 5 xã cơ bản hoàn thành nội dung các tiêu chí về xã NTM kiểu mẫu; mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 2 khu dân cư hoàn thành nội dung các tiêu chí về khu dân cư NTM kiểu mẫu; duy trì, nâng cao hơn nữa mức đạt chuẩn các tiêu chí của 100% các xã NTM trong tỉnh.

1 BÌNH LUẬN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *