(MK-ASEAN) – Mục tiêu của đồ án nhằm cụ thể hóa những chiến lược, định hướng phát triển của quốc gia, vùng tỉnh và thành phố Hưng Yên, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển kinh tế – xã hội – văn hóa – không gian đô thị – kiến trúc cảnh quan trên địa bàn thành phố…

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Quyết định số 1639/QĐ-UBND phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hưng Yên đến năm 2035.

Một góc thành phố Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên)

Mục tiêu của đồ án nhằm cụ thể hóa những chiến lược, định hướng phát triển của quốc gia, vùng tỉnh và thành phố Hưng Yên, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển kinh tế – xã hội – văn hóa – không gian đô thị – kiến trúc cảnh quan trên địa bàn thành phố; làm cơ sở để chính quyền địa phương, các tổ chức, đơn vị  triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố theo quy định…

Phạm vi, ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hưng Yên được xác định trên cơ sở toàn bộ địa giới hành chính của thành phố Hưng Yên hiện hữu với tổng diện tích là 7.386,10 ha, được giới hạn như sau: Phía Bắc giáp huyện Kim Động; phía Nam giáp huyện Lý Nhân (Hà Nam); phía Đông giáp huyện Tiên Lữ; phía Tây giáp huyện Duy Tiên (Hà Nam).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *