(MK-ASEAN) – UBND tỉnh Hưng Yên vừa có Công văn số 2378/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), lộ trình bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân.

Theo Báo cáo số 1237/BC-BCĐ ngày 01/9/2020 của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH và lộ trình BHYT toàn dân tỉnh Hưng Yên về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, trong 8 tháng đầu năm 2020, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng 16,6% (tăng 1.452 người); số người tham gia BHYT tăng 1,6% (tăng 17.315 người) so với cùng kỳ năm trước; số thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 60,4% kế hoạch giao; công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và chi trả các chế độ BHXH, BHYT đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã phải thu hẹp quy mô sản xuất, cắt giảm lao động, dẫn đến đối tượng tham gia BHXH bắt buộc giảm; đồng thời, số người đề nghị nhận trợ cấp một lần tăng so với cùng kỳ năm trước đã ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2020 của tỉnh.

Cán bộ BHXH tỉnh Hưng Yên tuyên truyền, tư vấn chính sách BHXH đến người dân

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của năm 2020, làm tiền đề cho giai đoạn 2021-2025 sắp tới, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ về BHXH, BHYT được giao trong năm 2020; trong đó tập trung chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; xây dựng kế hoạch khai thác, phát triển đối tượng cụ thể cho từng tháng, từng tuần tại từng địa bàn; đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện để bù đắp cho số đối tượng tham gia BHXH bắt buộc bị giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT để người dân hiểu về ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT; kết hợp giữa các hình thức tuyên truyền truyền thống với các hình thức truyền thông mới; phát huy các kênh truyền thông hiệu quả, mạng xã hội để tuyên truyền, vận động người dân, người lao động tham gia BHXH, BHYT.

Đồng thời, UBND tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo, rà soát, xác định các đơn vị, đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc nhưng chưa tham gia; mở rộng hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn toàn tỉnh tạo thuận lợi cho các hoạt động tuyên truyền sát với đối tượng, sự thuận tiện cho người dân tham gia BHXH, BHYT.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ, đẩy mạnh việc giao nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua hệ thống dịch vụ bưu chính công, duy trì thực hiện giao dịch điện tử tạo thuận lợi cho đơn vị, người dân trong giao dịch với các cơ quan BHXH. Nâng cao chất lượng thực thi công vụ, giảm phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Sở Y tế tăng cường chỉ đạo thực hiện giám định điện tử tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh BHYT, phối hợp với cơ quan BHXH hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh BHYT chủ động kiểm soát biến động, gia tăng đột biến khi có cảnh báo từ Hệ thống thông tin giám định, đảm bảo dự toán chi phí khám chữa bệnh BHYT được giao.

Chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh về hỗ trợ mức đóng BHYT từ ngày 01/01/2021 cho một số đối tượng như Đảng viên được tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng trở lên; người thu gom rác tại các thôn, khu phố chưa có thẻ BHYT; người thuộc hộ gia đình nông nghiệp có thu nhập trung bình; học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; người từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi và các chức sắc tôn giáo thuộc tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh chưa có thẻ BHYT; người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh; xong trước ngày 31/10/2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Phòng Giáo dục các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Luật BHYT, đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *