(TBMK) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 1401/QĐ-TTg ngày 17/10/2019 công nhận huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Văn Lâm  tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về giao thông và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng NTM.

Sau gần 9 năm xây dựng NTM, huyện Văn Lâm đã huy động gần 2,2 nghìn tỷ đồng đầu tư thực hiện các tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt trên 60 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,82%. Huyện có 10/10 xã được UBND tỉnh công nhận NTM, đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *