(MK - ASEAN) - Do điều kiện các đảo, xã đảo thuộc huyện đảo Trường Sa (gồm quân ở 21 đảo, điểm đảo/33 điểm đóng quân thuộc quần đảo Trường Sa) cách xa đất liền, nên việc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sẽ được tiến hành sớm hơn một tuần so với quy định.

Theo báo cáo của Uỷ ban bầu cử huyện Trường Sa, UBMTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần 3 để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã.

Toàn huyện đảo Trường Sa có 48 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, 72 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Dự kiến, danh sách chính thức những người ứng cử sẽ được niêm yết vào ngày 26/4 tại các điểm bỏ phiếu để cử tri tiện theo dõi. Huyện đã lên chương trình in phiếu bầu để cấp phát về các tổ bầu cử.

Huyện đảo Trường Sa sẽ có 24 điểm bầu cử, 6 đơn vị bầu cử cấp huyện, mỗi đơn vị được bầu 5 đại biểu HĐND huyện. 2 xã và thị trấn sẽ bố trí có 9 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị được bầu 5 đại biểu HĐND cấp xã. Các đơn vị bầu cử này thuộc Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa.

Song song với công tác chuẩn bị bầu cử ở huyện đảo Trường Sa, việc làm công tác chuẩn bị đi bầu cử sớm cho cán bộ chiến sĩ ở 15 nhà giàn DK1, các tàu trực trên biển cũng được tiến hành khẩn trương.

Hiện tại, cán bộ chiến sĩ ngoài 15 nhà giàn DK1 và các tàu trực ở khu vực thềm lục địa phía Nam đã đã được quán triệt tốt nhiệm vụ, sẵn sang cho ngày bầu cử sớm với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *