(TBMK) – Vừa qua, ngày 2/4/2019, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương do ông Nguyễn Phước Lộc – Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, làm trưởng đoàn. Đã có buổi làm việc tại huyện Bắc Bình (Bình Thuận) về kết quả thực hiện 15 năm Nghị quyết số 24 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác dân tộc.

Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Bắc Bình

Tại đây, Đoàn đã làm việc với xã Phan Thanh (Bắc Bình), qua buổi làm việc đoàn đã ghi nhận những kết quả mà xã đã đạt được qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 24. Từ khi có Nghị quyết đến nay tình hình an ninh chính trị, trật tự  của xã được ổn định, kinh tế – xã hội phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Đồng thời, các chính sách của Đảng và Nhà nước đã tác động sâu rộng đến đồng bào các dân tộc thiểu số, nhận thức người dân được thay đổi, đời sống được nâng lên, góp phần đưa xã nhà hoàn thành xây dựng nông thôn mới và đến nay các tiêu chí được giữ vững.

Cùng ngày, đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Bắc Bình. Theo báo cáo, huyện Bắc Bình có 10.848 hộ/47.429 khẩu là dân tộc thiểu số, chiếm 38.13% dân số. Thời gian qua Nghị quyết số 24 đi vào thực tế, đời sống của các dân tộc thiểu số đã được cải thiện đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn 438/10.848 hộ chiếm 4.04%, khoảng cách chênh lệch về mức sống giảm, đáp ứng được 98% điện nước, sinh hoạt, xóa nhà tạm, nhà dột nát…

Qua buổi làm việc Đoàn kiểm tra đánh giá cao những nỗ lực mà xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo đưa Nghị quyết 24-NQ/TW đi vào cuộc sống. Góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Đồng thời, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị huyện Bắc Bình tiếp tục quan tâm, tập trung cải thiện đời sống đồng bào dân tộc, làm tốt công tác cán bộ, công khai minh bach, dân chủ…

Ngô Tuấn