(TBMK) – Thời gian qua, cùng với thời cơ, vận hội nhưng cũng không ít những khó khăn, thách thức, song bằng sự đoàn kết thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực không ngừng của nhân dân huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) đã giành được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực. Phóng viên mekongsean.vn đã có cuộc trao đổi với ông Trịnh Ngọc Thành – Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng về những kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.


Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng Trịnh Ngọc Thành

Thưa ông, ông có thể cho biết tình hình phát triển kinh tế – xã hội của huyện Cẩm Giàng những năm gần đây và từ đầu năm đến nay có những chuyển biến và đạt kết quả như thế nào?

– Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng Trịnh Ngọc Thành:

Trong những năm qua, trong bối cảnh kinh tế – xã hội có những chuyển biến tích cực là cơ bản, nhưng huyện Cẩm Giàng vẫn tiếp tục đối diện với những khó khăn, thách thức như: thời tiết diễn biến bất thường, mưa bão gây thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp… song với tinh thần quyết tâm, phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế – xã hội của Cẩm Giàng tiếp tục ổn định và phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng quân sự địa phương đảm bảo.

Về kinh tế của huyện, năm 2015 đạt 14,7%, năm 2018 ước đạt 17,1 %/năm. Năm 2018, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước thực hiện được 38.216,6 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thủy sản tăng 2,1 %; ngành CN, XD tăng 18,1% và các ngành dịch vụ tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, xây dựng – dịch vụ: năm 201512,8% – 68,9% – 18,3%; năm 2018 là: 9,1% – 71,2% – 19,7%. Năm 2015, toàn huyện có 2,33% hộ nghèo (theo tiêu chí đa chiều), thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng/người/năm. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo ước giảm còn 2,13%; bình quân thu nhập đầu người đạt 42,5 triệu đồng/người/năm, gấp 1,23 lần so với năm 2015. Cẩm Giàng là một trong những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp của tỉnh.

Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 5 khu công nghiệp và 3 cụm công nghiệp với hơn 400 doanh nghiệp đi vào hoạt động, tạo việc làm cho trên 16.500 lao động. Các làng nghề truyền thống sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển. Hệ thống chợ, siêu thị trên địa bàn được đầu tư nâng cấp hoặc xây dựng mới. Các loại hình dịch vụ phát triển nhanh, nhất là dịch vụ tài chính ngân hàng, bưu chính viễn thông

Bên cạnh đó, hệ thống chính trị được củng cố, chất lượng hoạt động được nâng lên; phương thức, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở được đổi mới, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Đồng thời, công tác Quốc phòng – quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân và môi trường xã hội lành mạnh.

Lãnh đạo huyện đã có những định hướng, chỉ đạo và thực hiện như thế nào giúp Cẩm Giàng đạt được những kết quả nêu trên, thưa ông?

– Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng Trịnh Ngọc Thành:

Thời gian qua, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đòi hỏi sự quyết tâm cao và hợp lý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự cố gắng của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Trong đó, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là nhiệm vụ xây dựng NTM, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, yêu cầu các xã chưa đạt chuẩn NTM đẩy nhanh tiến độ, cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM để đề nghị tỉnh công nhận. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Cẩm Giàng đạt chuẩn NTM vào năm 2018.

Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai. Thực hiện tốt công tác quản lý về môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó chú trọng tới cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hiện đại hoá hành chính.

Tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn; tạo chuyển biến trong sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, hình thành các vùng chuyên canh, phát triển mạnh kinh tế trang trại hộ gia đình.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện và các xã, thị trấn theo hướng hướng sâu sát, quyết liệt, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm mục tiêu hoạt động.

Được biết, Cẩm Giàng vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Ông có thể cho biết, huyện đã có những nỗ lực như thế nào để đạt được kết quả đó?

– Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng Trịnh Ngọc Thành:

Trước khi tiếng hành thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (năm 2010), toàn huyện chỉ có 105/323 tiêu chí đạt chuẩn theo quy định, đạt tỷ lệ 32,5%, trung bình mỗi xã đạt 6,17 tiêu chí. Ở các xã, kết cấu hạ tầng cơ sở còn nghèo nàn, thiếu đồng bộ, giao thông nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân; tỷ lệ hộ nghèo ở mức 6,68% (đứng thứ 5/11 của tỉnh), thu nhập bình quân chỉ đạt 19,6%

Nhận thức rõ ý nghĩa tầm quan trọng của xây dựng NTM với nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong phát triển kinh tế xã hội nên khi bắt tay vào xây dựng NTM, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Cẩm Giàng đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Chương trình.

Cụ thể, đối với cấp huyện, Ban chỉ đạo cấp huyện do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban, giúp việc cho Ban chỉ đạo có các Tiểu ban (nay là Văn phòng Điều phối NTM huyện) và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Đối với cấp xã có 17/17 xã hoàn thành việc thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, giúp việc cho Ban chỉ đạo Chương trình có Ban quản lý do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; Ban giám sát cộng đồng và Ban phát triển thôn… phong trào xây dựng NTM đã lan tỏa rộng khắp trong toàn huyện, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia.

Trong 8 năm thực hiện, toàn huyện đã đầu tư 1.976,29 tỷ đồng xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Trong đó, ngân sách trung ương, tỉnh, huyện: 382,6 tỷ đồng, chiếm 19,36%; ngân sách xã: 236,1 tỷ đồng, chiếm 11,95 %; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án: 60,8 tỷ đồng, chiếm 3,08%, vốn vay tín dụng để phát triển sản xuất: 928,6 tỷ đồng, chiếm 46,99%; vốn đóng góp của cộng đồng dân cư: 148,5 tỷ đồng, chiếm 7,51 %; vốn doanh nghiệp, HTX trên địa bàn: 37 tỷ đồng, chiếm 1,87%; vốn khác: 182,7 tỷ đồng, chiếm 9,24%.

Kết quả là, 100% đường giao thông tỉnh lộ, huyện lộ trên địa bàn huyện được thảm bê tông nhựa; trên 175km đường trục thôn, gần 76 km đường ngõ xóm, gần 100km đường trục chính ra đồng được đổ bê tông; hệ thống kênh mương cơ bản được kiên cố hoá; các thôn, khu dân cư sử dụng nước máy; 17/19 xã, thị trấn xây dựng trường Mầm non trung tâm; 132/132 thôn khu dân cư đã xây dựng nhà văn hoá. Các trường học được đầu tư tích cực theo hướng chuẩn hóa, tỷ lệ phòng học kiên cố cao tầng đạt khoảng 90%. Bệnh viện đa khoa huyện, các Trạm Y tế các xã, thị trấn được đầu tư, nâng cấp cơ bản đáp ứng nhu cầu chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện đã hình thành nhiều hệ thống ngân hàng thương mại, siêu thị mini, dịch vụ vận tải hàng hóa, vận tải khách phát triển và hình thành liên kết với các địa phương trong khu vực…

Huyện cũng đã thực hiện được 212 vùng quy hoạch sản xuất tập trung với tổng diện tích 2.984ha, bao gồm: 173 vùng lúa chất lượng cao, 39 vùng quy hoạch rau màu (trong đó có 01 vùng sản xuất cà rốt an toàn 450ha; 01 vùng trồng rau sạch – rau hữu cơ 2,7ha; vùng chuyên canh sản xuất rau màu tập trung với diện tích 500ha); quy hoạch 03 khu nuôi trồng thuỷ sản tập trung quy mô trên 50ha/1 vùng…

Tính đến ngày 30/8/2018, toàn huyện Cẩm Giàng đã có 17/17 xã đã đạt chuẩn và được công nhận đạt chuẩn NTM theo quy định, đạt tỷ lệ 100%. Ngày 19/11, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 1595/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn NTM năm 2018.

Ông có thể cho biết thêm về một số mục tiêu, định hướng phát triển của huyện Cẩm Giàng trong năm tiếp theo?

– Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng Trịnh Ngọc Thành:

Trên cơ sở kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 – năm bản lề thực hiện Nghị Quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương, huyện Cẩm Giàng nhiệm kỳ 2015-2020; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cẩm Giàng phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu, định hướng sau: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện tăng 13-14%; Giá trị sản xuất trên 1ha đất trồng trọt, nuôi trồng thủy sản đạt 153 triệu đồng; Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng 10-12% so với chỉ tiêu kế hoạch; Thu nhập bình quân đầu người đạt 46,3 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,2%; Số người có việc làm tăng thêm là 2.500-2.800 lao động; Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 99,8%/tổng số hộ dân…

Để đạt được những mục tiêu đó, UBND huyện Cẩm Giàng sẽ tăng cường công tác quản lý đất đai và môi trường, nâng cao hiệu quả trong công tác GPMB các dự án trên địa bàn. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Hoàn thành cơ sở vật chất trường học ở các xã, thị trấn. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao hiệu quả công tác của bộ phận tiếp nhận, trả kết quả TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và kiểm soát TTHC theo hướng chặt chẽ, đồng bộ qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Năm 2019, Cẩm Giàng tiếp tục triển khai thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản và các loại cây trồng khác cho hiệu quả kinh tế cao. Tập chung nâng cao chất lượng huyện, xã NTM theo hướng đồng bộ, bền vững, tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp. Phấn đấu thực hiện được 235 vùng quy hoạch tập trung quy mô từ 5 ha trở lên; 5 vùng có quy mô từ 50ha trở lên.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các dự án. Hướng dẫn các xã, các làng nghề xây dựng nhãn hiệu làng nghề theo chương trình phát triển thương hiệu. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân; nâng cao chất lượng các tiêu chí chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020 ở các xã, thị trấn. Xây dựng, tu bổ các di tích lịch sử, văn hoá, làm tốt công tác tổ chức Lễ hội, đón tiếp khách tại các di tích Văn miếu Mao Điền, Đền Bia, Chùa Giám, Đền Xưa... Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các hoạt động nhân đạo từ thiện. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Trân trọng cảm ơn ông!

Thực hiện: Phùng Nguyện