(TBMK) – Năm 2018, huyện Kinh Môn đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội,… đây chính là tiền đề tốt, tạo sự hứng khởi khi bước vào năm mới 2019.

Theo báo cáo, năm 2018, tổng giá trị sản xuất của huyện đạt 43.612,6 tỷ đồng, đạt 101,1% kế hoạch, tăng 11,2% so với năm 2017; giá trị sản xuất nông – lâm – thuỷ sản 2.112,8 tỷ đồng, đạt 101,1 % kế hoạch, tăng 3,2%; giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng 38.125 tỷ đồng, đạt 101,2% kế hoạch, tăng 11,3%; giá trị sản phẩm/ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản 207,9 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 49,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,33%; hộ cận nghèo giảm còn 2,48%…

Trong năm, trên địa bàn huyện có thêm 186 doanh nghiệp (DN) thành lập mới, tăng 12,7% so với năm 2017. Tổng số DN đang hoạt động trên địa bàn huyện là 887 doanh nghiệp. Số hộ đăng ký và được cấp mới giấy phép kinh doanh là 535 hộ, tăng 12,4%. Thu hút 16 DN đầu tư vào 16 dự án trên địa bàn huyện, tăng 23%; tổng kinh phí đầu tư 4.470 tỷ đồng, tăng 146% so với năm 2017.

Về công tác du lịch, Kinh Môn ngày càng thu hút được đông đảo du khách thập phương đến thăm quan, chiêm bái và tìm hiểu di tích, nhất là từ sau khi quần thể di tích An Phụ – Kính Chủ – Nhẫm Dương được công nhận là di tích Quốc gia đặc biệt… Nhiều sản phẩm nông nghiệp của huyện được tôn vinh sản phẩm đạt danh hiệu Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam như Gạo nếp Cái Hoa vàng, Hành, Tỏi và Sắn dây…

Năm 2019, Kinh Môn tập chung xây dựng huyện trở thành thị xã

Năm 2019, huyện Kinh Môn phấn đấu tổng giá trị sản xuất tăng trên 10%. Trong đó, giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản tăng trên 2%; giá trị sản phẩm/1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 210 triệu đồng; giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng tăng 10%; giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 16%. Toàn huyện phấn đấu xây dựng 02 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao; tạo việc làm mới khoảng 2.500 lao động; thu nhập bình quân đầu người 52,5 triệu đồng/người/năm. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2%, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo xuống dưới 2,2%. Đồng thời, tập chung xây dựng huyện Kinh Môn trở thành thị xã; đầu tư các hạng mục quảng bá quần thể di tích quốc gia đặc biệt An Phụ – Kính Chủ – Nhẫm Dương…

Để đạt được điều đó, theo đại diện lãnh đạo UBND huyện Kinh Môn, trong năm 2019 huyện sẽ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: Tập trung thực hiện hiệu quả Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, huyện Kinh Môn, giai đoạn 2015-2020”. Quy vùng sản xuất tập trung nhằm tạo vùng sản xuất hàng hóa lớn, xây dựng, quảng bá rộng rãi những sản phẩm đã được chứng nhận thương hiệu.

Thu hút đầu tư các dự án đầu tư và các cụm công nghiệp của huyện, ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch, ứng dụng tiến bộ khoa học để nâng cao chất lượng ngành công nghiệp. Ưu tiên nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng kỹ thuật trọng điểm. Phát triển không gian đô thị theo đúng quy hoạch và chương trình phát triển đô thị đã được phê duyệt; tiếp tục triển khai thực hiện một số dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cao giá trị các khu di tích lịch sử, văn hoá trên địa bàn, đẩy mạnh công tác quảng bá, gắn kết chặt chẽ chương trình du lịch với các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện và khu vực. Nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án. Tạo môi trường thuận lợi để thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào những lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ, chế biến nông sản hàng hoá…

 A Phùng