(TBMK) - Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM), đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn huyện Thanh Hà ngày một nâng cao, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc…

*Phát huy các nguồn lực

Xác định xây dựng NTM là một trong những động lực quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn nông thôn, góp phần vào thành tựu chung của huyện, ngay sau khi tỉnh chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, Huyện ủy, UBND huyện Thanh Hà đã tập trung lãnh đạo, cụ thế hóa chương trình cho phù hợp với thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Tính đến tháng 8/2019, toàn huyện đã huy động được 1.645,24 tỷ đồng để đầu tư cho Chương trình. Trong đó, ngân sách Trung ương 180,054 tỷ đồng; ngân sách tỉnh, huyện 330,233 tỷ đồng; ngân sách xã 469,788 tỷ đồng; nhân dân đóng góp 316,06 tỷ đồng… Đến nay, huyện có 22/24 xã đạt chuẩn NTM, đạt 91,6%; toàn huyện đã đạt 454/456 tiêu chí.

Hạ tầng nông thôn ở huyện Thanh Hà ngày một khang trang (Ảnh Phùng Nguyện)

Ở Thanh Hà, phong trào xây dựng NTM đã tạo ra những bước chuyển mạnh mẽ, vững chắc trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, các tiến bộ khoa học – kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, cơ cấu kinh tế các xã chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng, bền vững…

Đến nay, trên địa bàn huyện đã hình thành các vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp hàng hóa tập trung theo quy hoạch; có nhiều mô hình gắn kết giữa sản xuất và tiêu thụ. Theo báo cáo, năm 2018, diện tích nuôi thả thủy sản của Thanh Hà là 483 ha; đã quy hoạch 01 vùng khai thác rươi cáy; có 799 lồng nuôi cá, 24 hộ sản xuất đạt tiêu chí trang trại và xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng VietGAP, GlobalGAP. Bên cạnh đó, huyện đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa cho các sản phẩm: Vải thiều Thanh Hà, Bưởi đào Thanh Hồng, Ổi Thanh Hà… Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 1.871 tỷ đồng, giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi thả thuỷ sản đạt trên 150 triệu đồng. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn trong huyện đạt 41,1 triệu đồng… Các lĩnh vực công nghiệp – thương mại – dịch vụ cũng đang phát triển mạnh. Diện mạo NTM tại các xã, thôn trong huyện đang đổi thay từng ngày.

Ông Ngô Đức Vính, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà cho biết, sau gần 10 năm triển khai thực hiện xây dựng NTM, diện mạo nông thôn của huyện khởi sắc rõ rệt, chất lượng đời sống vật chất của người dân được nâng cao. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội khu vực nông thôn phát triển, nổi bật nhất là hệ thống đường giao thông, trường học, các thiết chế văn hóa – thể thao… Cơ cấu kinh tế nông thôn tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp – dịch vụ. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định. Hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố.

*Nỗ lực cán đích huyện Nông thôn mới

Phát huy những kết quả đạt được trong xây dựng NTM thời gian qua, huyện Thanh Hà cũng đã đặt mục tiêu phấn đấu cụ thể cho các giai đoạn tiếp theo. Trong đó, phấn đấu trong năm 2020 có 100% số xã đạt chuẩn NTM; huyện đạt chuẩn NTM… Giai đoạn 2020 – 2025, toàn huyện phấn đấu có từ 10 xã đạt xã NTM nâng cao và 2 đến 3 xã đạt xã NTM kiểu mẫu, bình quân đạt 16 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều dưới 1,5%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 90%. Giai đoạn 2025-2030, 100% số xã đạt xã NTM nâng cao và có từ 3-5 xã đạt xã NTM kiểu mẫu…

Trên địa bàn huyện Thanh Hà hiện đã xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng VietGAP, GlobalGAP (Ảnh Phùng Nguyện)

Để đạt được mục tiêu trên, huyện Thanh Hà tập trung chỉ đạo thực hiện một số giải pháp như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về xây dựng NTM; bổ sung các quy hoạch sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa lớn; đẩy mạnh việc chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, liên kết trong tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả kinh tế cao… Đồng thời, chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án OCOP mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030.

1 BÌNH LUẬN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *