(MK-ASEAN) – Do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến thị trường lao động, hiện nay, tình trạng người lao động mất việc làm, nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần có xu hướng gia tăng.

Đây là lựa chọn khiến người lao động chịu nhiều thiệt thòi về quyền lợi, cần cân nhắc khi quyết định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *