(MK-ASEAN) – Ngày 25/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên trong nhiệm kỳ vừa qua đã góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, nhiệm kỳ tới, Hưng Yên tiếp tục thực hiện 3 khâu đột phá gồm: Quy hoạch thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, công tác cán bộ. Trong đó, tỉnh thực hiện quy hoạch cấp tỉnh, thu hút đầu tư phù hợp quy hoạch; ưu tiên dự án quy mô lớn, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ số, đóng góp tích cực cho tăng trưởng và ngân sách Nhà nước.

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ sinh học và công nghệ thông tin vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; khuyến khích các doanh nghiệp liên doanh, liên kết, chủ động tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ các loại nông sản có lợi thế của tỉnh, nhất là thị trường ngoài nước.

Tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, có ý thức bảo vệ môi sinh và cảnh quan nông thôn với những nét đặc trưng của vùng Đồng bằng Bắc bộ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *