(MK - ASEAN) - Vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công văn chỉ đạo đảm bảo hoạt động du lịch Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phải thực hiện các biện pháp để đảm bảo hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh được diễn ra vui tươi, lành mạnh, an toàn tuyệt đối.

Đồng thời, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng lưu ý, việc tổ chức các lễ, hội, hoạt động du lịch phải được thực hiện theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự; các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ, du lịch phải chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện cần tiết để phục vụ du khách và sẵn sàng phòng, chống dịch bệnh.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến các nội dung, quy định về tổ chức lễ, hội, hoạt động du lịch an toàn đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan.

Đồng thời, thực hiện nghiêm các yêu cầu về chất lượng dịch vụ, giá dịch vụ và các biện pháp, phòng chống dịch bệnh Covid-19, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *