(MK - ASEAN) - 6 tháng đầu năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát trở lại ở một số địa phương trong cả nước nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; sự nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình KT-XH của tỉnh Khánh Hòa có nhiều chuyển biến tích cực.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, phù hợp để tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, góp phần kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn, đảm bảo sức khỏe, ổn định đời sống nhân dân.

Đồng thời, tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, công tác giảm nghèo, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện tốt; công tác thông tin truyền thông, bảo vệ môi trường được chú trọng; công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

So với cùng kỳ năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (GRDP) ước tăng 0,49%. Đây là mức tăng trưởng dương đầu tiên kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện từ đầu năm 2020.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 9,1%; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 0,5%.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 7.439,6 tỷ đồng, bằng 54,1% dự toán và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 1.050 tỷ đồng, bằng 46,7% dự toán và bằng 81,2% cùng kỳ năm trước; thu nội địa ước đạt 6.389,6 tỷ đồng, bằng 55,5% dự toán và tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Tuy nhiên, dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân và sản xuất, kinh doanh, nhất là các ngành dịch vụ, du lịch. So với năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước giảm 6%; doanh thu du lịch giảm 39,7%; số lượt khách lưu trú giảm 30,9%… Hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn…

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa – ông Trần Hòa Nam cho biết, trên cơ sở đánh giá tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, UBND tỉnh đã xây dựng, dự báo các kịch bản tăng trưởng năm 2021 do tác động của dịch Covid-19 gây ra.

Cụ thể,  nếu dịch được khống chế ước tính GRDP năm 2021 tăng 4,4% so với năm 2020; trong đó khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,7%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,8%, khu vực dịch vụ, du lịch tăng 2,5%. Nếu dịch chưa được khống chế trong năm 2021, ước tính GRDP trong năm chỉ tăng 1,3% so với năm 2020; trong đó khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,6%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,2%, khu vực dịch vụ, du lịch giảm 2,9%.

Trong điều kiện dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Khánh Hòa xác định thời gian tới sẽ còn nhiều thách thức trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH đề ra đầu năm; đặc biệt đối với các lĩnh vực như: Thương mại – du lịch, nông nghiệp, công nghiệp, xuất nhập khẩu, thu ngân sách, giải quyết việc làm, trật tự, an toàn xã hội…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *