Bước sang năm 2021, toàn ngành TN&MT Khánh Hòa đang nỗ lực phấn đấu để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ...

Năm 2020, ngành TN-MT Khánh Hòa đã tiếp nhận 208 hồ sơ về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đã tập trung giải quyết 172/208 hồ sơ; giải quyết và cấp hơn 6.000 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; tập trung giải quyết hơn 1.100 hồ sơ giá đất – bồi thường tái định cư.

Cùng với đó, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh; thường xuyên đôn đốc, theo dõi các sở, ngành, cơ quan liên quan, UBND cấp huyện giám sát và thực hiện tốt công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

Sở TN&MT cũng đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa giải quyết dứt điểm các điểm nóng về đất đai, môi trường, khoáng sản, đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước…

Dù đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, song lãnh đạo Sở TN&MT Khánh Hòa cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt hạn chế, thiếu sót, như: Việc chỉ đạo thực hiện công tác CCHC của Sở TN&MT chưa thật sự quyết liệt, mạnh mẽ, vẫn còn tình trạng chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ, TTHC tại các chi nhánh văn phòng quản lý đất đai. Bên cạnh đó, công tác thẩm định giá đất còn chậm. Đối với công tác môi trường, hiện nay, nhiều bãi rác đang quá tải, rác thải chôn lấp theo công nghệ lạc hậu, đang gây áp lực về xử lý rác thải cho các địa phương…

Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2021, Giám đốc Sở TN&MT Khánh Hòa – ông Nguyễn Văn Đồng cho biết: Thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung kiện toàn Tổ công tác CCHC, lựa chọn những nhân sự mới có năng lực, làm việc hiệu quả hơn để phấn đấu giảm thiểu hồ sơ trễ hẹn trong giải quyết TTHC.

Về công tác môi trường, trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra phải có 2 nhà máy xử lý rác tập trung công nghệ đốt hiện đại. Do vậy, ngành TN-MT sẽ cố gắng nghiên cứu giải pháp công nghệ tham mưu UBND tỉnh lựa chọn để hình thành 2 nhà máy (1 phía Bắc, 1 phía Nam) xử lý rác tập trung trên địa bàn toàn tỉnh…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *