(MK - ASEAN) - Vừa qua, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã có Văn bản số 1199/SXD-TTr về việc báo cáo kết quả chấn chỉnh công tác quản lý, cấp phép đối với hoạt động của các trạm trộn bê tông trên địa bàn.

Theo đó, hiện toàn tỉnh Khánh Hòa có 35 trạm trộn bê tông do 29 tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành. Trong đó, thành phố Nha Trang có 11 trạm, thị xã Ninh Hòa có 4 trạm, huyện Khánh Vĩnh có 1 trạm, huyện Diên Khánh có 6 trạm, huyện Cam Lâm có 7 trạm, thành phố Cam Ranh có 4 trạm, huyện Khánh Sơn có 1 trạm, huyện Vạn Ninh có 1 trạm.

Trong 35 trạm trộn bê tông có 11 trạm ngừng hoạt động và 24 trạm đang hoạt động do 22 tổ chức, cá nhân quản lý và vận hành.

Đoàn công tác Sở Xây dựng Khánh Hòa đã kiểm tra 23 trạm và 1 trạm do dịch Covid -19 nên không thực hiện được. Đối với 23 trạm trộn bê tông đang hoạt động, 7 trạm trộn bê tông có giấy phép xây dựng (Sở Xây dựng cấp phép 5 trạm, Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong cấp phép 1 trạm, UBND huyện Khánh Vĩnh cấp phép trên đất không đúng quy định 1 trạm); 16 trạm trộn bê tông không có giấy phép xây dựng vi phạm hoạt động xây dựng.

Ngoài ra, có 4 trạm trộn bê tông đã có chủ trương của UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong, Ban Quản lý khu du lịch bán đảo Cam Ranh và UBND thị xã Ninh Hòa nhưng chưa hoàn tất thủ tục liên quan.

Trạm trộn bê tông ở khu vực bán đảo Cam Ranh

Kết quả kiểm tra xử lý của Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan cho thấy, hầu hết vi phạm của các trạm trộn bê tông chủ yếu thuộc các trường hợp: Xây dựng không phép, chưa có hồ sơ về môi trường, xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường, vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường đối với chủ nguồn thải, chất thải nguy hại, không có giấy phép đấu nối vào các tuyến đường, vi phạm về tải trọng xe, tải trọng cầu đường.

Về công tác xử phạt hành chính, Sở Tài nguyên và Môi trường xử phạt 03/23 trạm trộn bê tông với hành vi không báo cáo công tác quản lý chất thải nguy hại theo quy định với số tiền là 45 triệu đồng; 01/23 trạm trộn bê tông Sở đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt 365 triệu đồng; Công an tỉnh xử phạt 05/23 trạm do xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường; 02/23 trạm trộn bê tông xử lý do không thu gom chất thải nguy hại theo quy định, để chất thải nguy hại ngoài trời gây ô nhiễm môi trường xung quanh với tổng số tiền 167 triệu đồng.

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các trạm trộn bê tông trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện công tác xử lý đối với các đơn vị cung cấp vật liệu cát nhưng chưa thực hiện chứng nhận hợp quy sản phẩm vật liệu xây dựng. Đồng thời, Sở cũng kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với lĩnh vực quản lý Nhà nước về môi trường, an ninh trật tự, giao thông… Tiếp tục kiểm tra, xử lý đối với các trạm trộn bê tông còn lại nếu có vi phạm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *