(MK - ASEAN) - Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa (CRIEM) - vốn vay ADB (Ngân hàng Phát triển châu Á), dự kiến tổng vốn đầu tư khoảng 39,2 triệu USD. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 - 2025.

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa – ông Nguyễn Tấn Tuân đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành liên quan về nội dung đề xuất chủ trương đầu tư dự án CRIEM – vốn vay ADB.

Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án CRIEM chủ yếu được triển khai tại các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Lâm với 3 hợp phần chính: Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông; Cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số; Nâng cấp công nghệ và hệ thống phân tích rủi ro thiên tai hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong 3 hợp phần này bao gồm các tiểu dự án như: Xây dựng cầu Ko Róa, đường cứu nạn đi Sơn Bình – Sơn Lâm – Thành Sơn, xây dựng và nâng cấp đường Suối Sóc (huyện Khánh Sơn); xây dựng và nâng cấp đường giao thông liên xã Khánh Thành – Liên Sang và Cầu Bà – Khánh Nam, xây dựng cầu và đường qua suối Mây thôn Suối Thơm, xã Khánh Đông (huyện Khánh Vĩnh)…

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án CRIEM.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa – ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cần rà soát, khảo sát thực tế, xem xét lại các tiểu dự án trong các hợp phần chính của dự án này, tránh trường hợp trùng lắp với các dự án, chương trình của Trung ương và Chương trình phát triển kinh tế – xã hội miền núi tỉnh; tính toán phương án trả lãi suất vay và vốn đối ứng cho dự án.

Trên cơ sở đó, các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương hoàn thành nội dung báo cáo đề xuất, tờ trình để trình HĐND tỉnh thẩm tra và xem xét thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *