(TBMK) – Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tình trạng chặt phá rừng giảm so với các năm trước. Đặc biệt, tình trạng cháy rừng được phòng ngừa, hạn chế xuống mức thấp nhất.

Thành tích đạt được đáng ghi nhận

Nghệ An là tỉnh lớn, có tổng diện tích tự nhiên 1.648.997,2 ha, trong đó diện tích đất lâm nghiệp: 1.235.755,2 ha, chiếm gần 75% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. chủ yếu tập trung ở 10 huyện miền Tây của tỉnh. Địa bàn đồi núi rộng, nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, tài nguyên rừng phong phú, đa dạng, có nhiều loại động, thực vật quý hiếm là những điều kiện dễ nảy sinh các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Trước tình hình trên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tăng cường triển khai nhiều giải pháp nhằm quản lý, bảo vệ rừng một cách hiệu quả. Chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng. Trong đó, có rất nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn, thể hiện qua các chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của tỉnh.

Hạt kiểm lâm huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An diễn tập Phòng cháy chữa cháy rừng.

Bên cạnh đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã triển khai tốt việc giao rừng, cho thuê rừng cùng với việc rà soát, sắp xếp diện tích rừng cho các ban quản lý rừng, các công ty lâm nghiệp sau khi thực hiện việc giải thể theo quy định. Đồng thời, thường xuyên rà soát, đánh giá, quy hoạch lại rừng, đất rừng, duy trì hợp lý diện tích rừng phòng hộ, vùng trồng rừng tập trung, thực hiện tốt việc giao đất, giao rừng.

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, lực lượng Kiểm lâm thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng; mở các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, nghiệp vụ về bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) đến các chủ rừng và người dân; thực hiện tốt quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và PCCCR.

Năm 2018 đánh dấu một bước ngoặt mới trong công tác bảo vệ rừng, tình hình an ninh rừng trên phạm vi toàn tỉnh được giữ vững, các hành vi khai thác, buôn bán, vận chuyển, chế biến trái phép lâm sản được đẩy lùi. Do vậy, số vụ vi phạm lâm luật năm 2018 giảm 164 vụ so với cùng kỳ năm 2017, tất cả các vụ vi phạm được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng lực lượng Kiểm Lâm đi kiểm tra rừng trên địa bàn

Công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) và thừa hành pháp luật về rừng được giữ vững và tiếp tục tăng cường qua đó bảo vệ, phát triển tốt hơn 900 ngàn ha rừng trên địa bàn toàn tỉnh; độ che phủ rừng toàn tỉnh năm 2018 đạt 57,7% đã hoàn thành sớm mục tiêu UBND tỉnh đặt ra cho toàn giai đoạn (2016 – 2020) là 57%…

Diện tích rừng tăng nhanh, ổn định hàng năm, bình quân mỗi năm trồng trên 17.000 ha rừng tập trung; khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên gần 75.000 ha/năm. Sản lượng gỗ rừng trồng tăng mạnh, mỗi năm khai thác bình quân trên 500.000 m3/năm; đã thực hiện nghiêm túc chủ trương của Chính phủ về việc tạm dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên từ năm 2014.

Công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản phát triển mạnh với nhiều thành phần kinh tế, sản phẩm chế biến đa dạng theo yêu cầu thị trường, như Mỹ, Trung Quốc, các nước EU v.v..; kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản ngoài gỗ tăng từ 2,8 nghìn USD năm 2011 lên khoảng 118,156 triệu USD năm 2015; thu nhập đời sống của người dân làm nghề rừng đã có bước cải thiện đáng kể.

Kinh tế lâm nghiệp Nghệ An đã từng bước khẳng định được vị thế quan trọng, đóng góp về GDP cho nền kinh tế, khẳng định là một ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng của tỉnh. Thông qua các chỉ số về tăng trưởng nhanh, sản xuất lâm sản hàng hóa ngày càng thích ứng với thị trường; đời sống người dân làm nghề rừng được cải thiện đáng kể; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng nhanh những năm gần đây (năm 2011 đạt 1,76%, năm 2012 đạt 3,95%, năm 2013 đạt 3,43%, năm 2014 đạt 6,29%, năm 2015 đạt 4,90%, năm 2016 đạt 4,90%).

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đã góp phần ổn định sinh kế, đảm bảo diện tích rừng, duy trì độ che phủ của rừng, nâng cao chất lượng rừng và góp phần cải thiện chất lượng môi trường sinh thái. Cụ thể, qua 8 năm thực hiện chính sách chi trả DVMTR tổng diện tích lập hồ sơ chi trả lưu vực thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 233.638,56 ha, trong đó diện tích khoán bảo vệ rừng được thực hiện chi trả tiền DVMTR là 228.106,85 ha.

Hiện tại có 15 cơ sở sử dụng DVMTR, trong đó: 10 cơ sở sản xuất thủy điện và 05 cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch. Nguồn thu từ DVMTR tăng đều hàng năm, tổng thu lũy kế trong 5 năm đầu thực hiện chính sách chi trả (2011-2015) là 240.998 triệu đồng. Thu nhập thực tế bình quân của các hộ gia đình, cá nhân nhận khoán bảo vệ rừng đã từng bước cải thiện trung bình 100 đến 400 ngàn đồng/ha/năm. Cùng với thu nhập khác, tiền chi trả dịch vụ đã góp phần tạo công ăn, việc làm, xoá đói giảm nghèo, cải thiện sinh kế, giúp người dân yên tâm gắn bó với rừng, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương thuộc khu vực miền núi, biên giới.

Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về khả năng đồng bộ về số liệu hiện trạng rừng trên nền tảng các quy hoạch lâm nghiệp, yêu cầu về tính cập nhật, chính xác số liệu hiện trạng rừng và đón đầu công nghệ 4.0.

Từ năm 2015 Kiểm lâm Nghệ An đã triển khai ứng dụng máy tính bảng trong đo đếm và báo cáo diễn biến rừng, nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Năm 2018 Chi cục Kiểm lâm đã cấp phát 162 máy tính bảng, tập huấn nghiệp vụ sử dụng các phần mềm theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

Mục tiêu chiến lược trong những năm tới.

Mục tiêu chiến lược: “Đến năm 2020 tỉnh Nghệ An hướng tới độ che phủ rừng toàn tỉnh duy trì đạt 60% và ổn định cho các năm tiếp theo, tương đương với diện tích đất có rừng đạt và ổn định là 990.000 ha”.

Phát huy những thành quả đã đạt được và hoàn thành mục tiêu chiến lược toàn ngành đã đặt ra, trong thời gian tới lực lượng Kiểm lâm Nghệ An xác định trọng tâm là xây dựng quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan tổ chức, được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, để gắn trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước và áp dụng khoa học kỹ thuật trồng rừng thâm canh từ khâu chọn giống cây lâm nghiệp, cơ giới hóa khâu làm đất, xác định mật độ trồng, bón phân, chăm sóc rừng, thu hoạch, bảo quản và chế biến, xuất khẩu gỗ rừng trồng để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả rừng trồng, nhằm nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm rừng trồng, tăng thu nhập cho người dân làm nghề rừng, giảm áp lực đến các khu rừng tự nhiên, từ đó người dân tích cực tự giác tham gia bảo vệ rừng

Hoàn thiện việc rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng; quy hoạch các dự án phát triển rừng nguyên liệu; trồng rừng gỗ lớn, rừng giống phù hợp gắn với các cơ sở chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh; Triển khai tốt Đề án giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 –  2022; Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 – 2022; ngăn chặn hành vi tự ý chuyển nhượng chuyển đổi trái phép đất rừng; Giải quyết tốt vấn đề giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên khu vực biên giới, gắn với việc bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia biên giới…

Thực hiện tốt Đề án xã hội hóa công tác quản lý, bảo vệ rừng, hoàn thiện hệ thống quy chế phối hợp bảo vệ rừng, phối hợp chặt chẽ các lực lượng Kiểm lâm, công an, quân sự, biên phòng, chủ rừng, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể trong công tác bảo vệ rừng. Đấu tranh ngăn chặn triệt để các hành vi vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.

Đình Lam- Hoàng Thông