(MK - ASEAN) - Mới đây, Lãnh đạo UBND huyện Phú Quốc cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện ra quân xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, đất đai... trên địa bàn huyện.

Đợt ra quân đãthể hiện quyết tâm của huyện Phú Quốc trong việc lập lại trật tự đô thị, nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, xây dựng… Chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật trong việc xử lý các hành vi vi phạm hành chính trên địa bàn, ổn định tình hình quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng và an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Trước đó, ngày 24/4, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc đã ban hành Quyết định số 2353/QĐ-UBND “điều chỉnh, bổ sung thành viên Tổ kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Phú Quốc” với 25 thành viên, do ông Mai Văn Huỳnh – Chủ tịch UBND huyện, làm Tổ trưởng. Đây là văn bản điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3399/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND huyện Phú Quốc về việc thành lập Tổ kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện.

Cưỡng chế một công trình tại xã Dương Tơ – huyện Phú Quốc

Từ khi được thành lập, Tổ công tác đã kiểm tra, phát hiện và đề xuất xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực an ninh trật tự, đất đai, xây dựng, khoáng sản trên địa bàn huyện, đề xuất các cơ quan thẩm quyền xử lý vi phạm, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các công trình xây dựng sai phép, trái phép…

Điều dễ nhận thấy ở Phú Quốc thời gian gần đây làtình hình quản lý đô thị trên địa bàn đã có sự thay đổi rõ nét. Hiện tượng xây dựng sai phép, trái phép, lấn biển, bao chiếm đất rừng, xây dựng trái phép trên đất công… đã được ngăn chặn, xử lý kịp thời, rất được nhân dân đồng tỉnh ủng hộ, bộ mặt đô thị chuyển biến tích cực…

Xây dựng Phú Quốc ngày càng trật tự, văn minh, xứng tầm đô thị du lịch nổi tiếng của Việt Nam

Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc – ông Mai Văn Huỳnh, cho biết: “Việc UBND huyện bổ sung thành viên Tổ kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Phú Quốc với 25 thành viên chủ chốt của huyện và các ban, ngành, các xã, thị trấn, đã chứng tỏ quyết tâm của lãnh đạo huyện, mong muốn đẩy mạnh, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trên địa bàn huyện, góp phần chấn chỉnh các hành vi sai trái, xây dựng Phú Quốc ngày càng trật tự, văn minh, nhằm thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết của Đảng bộ huyện Phú Quốc đã đề ra”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *