(TBMK) - Tin cho hay Tp. Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư các giải pháp nâng cao hiệu quả nhằm phát triển các khu công nghiệp (KCN) trong thời gian tới.

Theo kiến nghị, cần ban hành Luật về khu chế xuất (KCX), KCN, trong đó quy định tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các Ban Quản lý các KCN tại địa phương; bổ sung chức năng thanh tra, xử phạt cho Ban Quản lý để nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong quản lý Nhà nước đối với KCX và KCN và kịp thời xử lý các vi phạm của doanh nghiệp. Đồng thời, cũng cần xác định loại hình chuyển đổi cho từng KCX, KCN thành KCN sinh thái, KCN ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao đối với KCN hiện hữu; xây dựng mới 1 KCN có chất lượng và tính cạnh tranh cao phù hợp với các doanh nghiệp (DN) ứng dụng công nghệ cao và hỗ trợ DN khởi nghiệp.

Kiến nghị này nhằm phát triển các KCN trong thời gian tới.

Thống kê cho thấy, tính đến ngày 30/9/2019, các KCX và KCN tại Tp. HCM đã thu hút 1.607 dự án đầu tư (còn hiệu lực) với tổng vốn đầu tư đăng ký 10,71 tỷ USD. Hơn 1.200 dự án đã đi vào sản xuất thu hút hơn 290.000 lao động. Thực tế cũng cho thấy, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề chiếm 94,25%, một số DN có tỷ lệ lao động trình độ đại học trên 90%… Đội ngũ chuyên gia, lao động kỹ thuật là người nước ngoài cũng đóng góp đáng kể cho việc đào tạo các nhà quản lý và công nhân kỹ thuật lành nghề người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư và sự phát triển của các KCX và KCN Tp. Tỷ lệ lao động trong 4 ngành công nghiệp trọng yếu (cơ khí, điện – điện tử, hóa dược và chế biến tinh lương thực thực phẩm) luôn chiếm trên 30% tổng số lao động trong giai đoạn 2007 – 2018. Số lao động trong nhóm ngành dệt may – da giày vẫn chiếm tỷ trọng cao, khoảng 45% tổng số lao động đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *