(TBMK) - Lễ đón Bằng công nhận xã Toàn Thắng, huyện Kim Động (tỉnh Hưng Yên) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đã được Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Toàn Thắng long trọng tổ chức vào sáng ngày 22/12/2019.

 

Các đại biểu dự lễ

Chủ tịch UBND xã Toàn Thắng Đào Thanh Hải cho biết: Sau hơn 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, diện mạo NTM trên địa bàn xã có nhiều khởi sắc; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh cũng như hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị được giữ vững. Đồng thời, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước.

Ông Đào Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Toàn Thắng phát biểu

Về kết quả huy động nguồn lực xây dựng NTM, tổng kinh phí thực hiện trên địa bàn xã là 502 tỷ 735 triệu đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh 5 tỷ 200 triệu đồng; ngân sách huyện 2 tỷ 130 triệu đồng; ngân sách xã 5 tỷ 170 triệu đồng; nhân dân đóng góp 107 tỷ 335 triệu đồng… Đến hết năm năm 2018, xã Toàn Thắng đã bê tông hóa được nhiều tuyến đường giao thông, trong đó: đường liên xã, trục xã 1,5 km; đường trục thôn, liên thôn 11,83 km và có 25,51 km đường ngõ xóm được cứng hóa; 36,11 km đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất giáo dục trên địa bàn xã được quan tâm đầu tư; đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định đạt 97%… Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,32%…

Ông Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Toàn Thắng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân xã Toàn Thắng đã đạt được trong những năm qua; đồng thời lưu ý xã tiếp tục quan tâm nâng cao các tiêu chí NTM và phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *