TBMK – Theo Phòng NN&PTNT huyện Kinh Môn, vụ đông năm nay huyện Kinh Môn có kế hoạch gieo trồng gần 4.300ha cây rau màu các loại; trong đó, diện tích hành, tỏi khoảng 3.600ha (3.300ha hành và 300ha tỏi).


Qua thực tế, vụ đông năm 2017 một số diện tích trồng hành, tỏi của Kinh Môn được trồng và chăm sóc theo phương pháp hữu cơ cho năng suất cao và tiêu thụ thuận lợi. Vì vậy, ở vụ đông này, huyện định hướng phấn đấu 100% diện tích hành tỏi đều trồng và chăm sóc theo phương pháp hữu cơ.

Bên cạnh đó, huyện có chủ trương đối với những vùng sản xuất quy mô từ 1ha trở lên sẽ được hỗ trợ 10 triệu đồng/1ha trồng hành, tỏi bằng các chế phẩm sinh học, phân bón hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật. Đồng thời, quy hoạch vùng sản xuất tập trung quy mô lớn ở những địa phương có truyền thống thâm canh hành, tỏi và mủa nhằm ổn định thị trường đầu ra, tiêu thụ sản phẩm.

Trí Bảo