(TBMK) – Thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển cà phê xứ lạnh tỉnh Kon Tum, từ năm 2014 đến nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kon Tum đã phối hợp với các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plông hỗ trợ 5.939 hộ dân trồng 1.453,012 ha cà phê chè.


Việc phát triển cây cà phê chè xứ lạnh mở ra cơ hội cho người dân giảm nghèo, nâng cao đời sống. Tuy nhiên, để vườn cà phê xứ lạnh phát huy hiệu quả, cần giải quyết nhiều vấn đề đặt ra hiện nay.

Trên thực tế ở xã Đăk Man (huyện Đăk Glei), phần lớn các vườn cà phê được trồng theo Đề án hỗ trợ phát triển cà phê xứ lạnh từ những năm trước, đang sinh trưởng tốt, nhiều vườn cà phê trồng từ năm 2014-2015 đi vào kinh doanh, quả vây đầy cành.

Lãnh đạo UBND xã Đăk Man khẳng định, so với mùa cà phê năm ngoái, năm nay các vườn cà phê cho quả nhiều hơn, năng suất dự kiến cao hơn. Người dân chuyên canh cà phê phấn chấn trước những vườn cà phê xứ lạnh sai quả. Cây cà phê xứ lạnh đang mở ra  những cơ hội giảm nghèo cho người dân địa phương.

thời báo mêkong
Cây cà phê chè ở xã Hiếu, huyện Kon Plông (Kon Tum).

Theo ông Đoàn Năng Rường- Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kon Tum, theo kế hoạch của Đề án, năm nay là năm cuối cùng hỗ trợ trồng mới cà phê xứ lạnh, vì vậy, 3 huyện (Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plông) có 1.831 hộ trồng mới 422,9ha cà phê, nâng diện tích cà phê  thực hiện Đề án từ năm 2014 đến nay lên 1.453,012 ha.

Đáng kể ở các vườn cà phê người dân trồng năm 2016, đến năm nay, vườn cà phê cho quả bói. Dự kiến vườn cà phê cho bói năng suất bình quân đạt khoảng 6 tấn/ha…

Trong năm 2018, do khó khăn về kinh phí, các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông  hỗ trợ phân bón cho dân trồng và chăm sóc không đảm bảo theo định mức; các hộ tham gia Đề án là hộ nghèo nên không đủ tiền để mua thêm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nên ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển vườn cây cà phê.

Qua quá trình kiểm tra vườn cây, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kon Tum đề nghị UBND các huyện, ban chỉ đạo Đề án cà phê xứ lạnh các huyện tăng cường cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở hướng dẫn kỹ thuật thu hái, bảo quản cà phê, tránh trường hợp thu hái sai kỹ thuật ảnh hưởng đến vườn cây; phối hợp với các trạm bảo vệ thực vật các huyện kiểm tra, dự báo tình hình sâu bệnh hại và đưa ra khuyến cáo để nông dân phòng chống sâu bệnh hại kịp thời.

Ngô Tuấn