(MK - ASEAN) - Mới đây, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình xây dựng và phát triển các khu công nghiệp trong năm 2021.

Trong các khu công nghiệp tỉnh này có 49 doanh nghiệp/dự án

Theo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn duy trì, nhưng kết quả không cao.

Đến nay, trong các khu công nghiệp tỉnh này có 49 doanh nghiệp/dự án (trong đó có 18 dự án FDI) đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong đó, tại Khu công nghiệp Lộc Sơn có 25 dự án (8 dự án FDI) và Khu công nghiệp Phú Hội 24 dự án (10 dự án FDI).

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong năm 2021 đạt doanh thu 166,11 triệu USD, giá trị xuất khẩu đạt 119,84 triệu USD, nộp ngân sách 1130,4 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, tại thời điểm dịch diễn biến phức tạp trên cả nước, tại 2 khu công nghiệp có 27/52 doanh nghiệp hoạt động và xây dựng công trình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh theo phương án 3 tại chỗ.

Trong tháng 11, đầu tháng 12/2021, tại 2 khu công nghiệp Lộc Sơn và Phú Hội có 6 ca nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã chủ động phối hợp với các cơ quan y tế địa phương khoanh vùng, truy vết, ngăn chặn kịp thời, không để lây lan rộng trong khu công nghiệp…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *