(MK - ASEAN) - Đại dịch COVID-19 đã tác động trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội của tỉnh Lâm Đồng, khiến sản xuất, kinh doanh bị đình trệ; nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội bị ảnh hưởng lớn. Nhưng với sự đoàn kết, thống nhất, linh hoạt của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng vẫn giữ được ổn định và phát triển.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025, cũng là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025.

Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, tỉnh Lâm Đồng đã điều hành linh hoạt với phương châm “Phòng thủ chặt, tấn công thần tốc”; kịp thời điều động lực lượng y tế, tình nguyện viên tham gia hỗ trợ cho các địa phương thực hiện giãn cách xã hội; sau đó, chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, tạo điều kiện để phục hồi, phát triển kinh tế.

Ảnh minh hoạ

Tổng sản phẩm trong nước GRDP (theo giá SS 2010) ước tăng 2,58% (kế hoạch 7-8%); trong đó, khu vực nông, lâm, thủy tăng 4,8% (kế hoạch 4,5-4,8%), khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 6,28% (kế hoạch 6,3-7,5%) và khu vực dịch vụ giảm 1,84% (kế hoạch 10,2-10,5%). Theo cơ cấu kinh tế: ngành nông, lâm, thủy 41,09% (kế hoạch 39,7-39,9%), ngành công nghiệp – xây dựng 20,03% (kế hoạch 19,2-19,3%), ngành dịch vụ 38,88% (kế hoạch 40,9-41%).

GRDP bình quân đầu người đạt 66 triệu đồng (kế hoạch 77,1-77,8 triệu đồng); tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 4,64% (kế hoạch 7-8%). Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 32% GRDP (kế hoạch 35-36%). Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 11.010 tỷ đồng, đạt 118,4% dự toán địa phương (DTĐP), tăng 16,8% so với cùng kỳ; trong đó, thu thuế, phí, lệ phí 6.639 tỷ đồng, đạt 119,8% DTĐP, tăng 20,3% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 696,3 triệu USD (kế hoạch 815 triệu USD), đạt 85,44% kế hoạch, giảm 1,72% so cùng kỳ.

Khách du lịch đạt 2.191 ngàn lượt (giảm 45,2% so với cùng kỳ, đạt 49,8% kế hoạch); trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 18.600 lượt khách (giảm 84,5% so với cùng kỳ, đạt 12,4% kế hoạch) và khách qua lưu trú ước đạt 1.888 ngàn lượt (giảm 48,3% so với cùng kỳ, đạt 47% kế hoạch).

Lao động qua đào tạo đạt 71,2% (kế hoạch 73,2%); số lao động thất nghiệp khoảng 12.000 lao động, chiếm tỷ lệ thất nghiệp 1,5% (kế hoạch < 1,2%), tăng 0,54 điểm % so với cùng kỳ. Hộ nghèo giảm 0,33% (kế hoạch 1-1,5%); trong đó, hộ đồng bào dân tộc thiểu số giảm 0,81% (kế hoạch 2,0 – 3,0%). Xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế 100% (kế hoạch 100%); số bác sĩ/vạn dân 8,1 bác sĩ (kế hoạch 8,1 bác sĩ); tỷ lệ giường bệnh trên vạn dân 19,9% (kế hoạch 21%); bảo hiểm y tế toàn dân 91,69% (kế hoạch 91%).

Dù đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, tuy nhiên, tỉnh cũng nghiêm túc nhìn nhận các vấn đề còn hạn chế, khiến kinh tế phát triển nhưng chưa thật sự ổn định và bền vững; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu hội nhập; nhiều lĩnh vực gặp khó khăn…

Đặc biệt, còn 8/18 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra, đó là: Tốc độ tăng GRDP, cơ cấu kinh tế, GRDP bình quân đầu người, tổng đầu tư phát triển xã hội, tổng kim ngạch xuất khẩu, lượng khách du lịch, tỷ lệ lao động qua đào tạo và tỷ lệ thất nghiệp.

Có thể thấy, Lâm Đồng đã triển khai “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo các nghị quyết của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *