Thành phố Đà Lạt tiếp tục được chọn 5 nhóm cây trồng đặc trưng thế mạnh cấp tỉnh Lâm Đồng gồm: rau, hoa, cà phê Arabica, hồng ăn trái và dâu tây. 

Theo thông tin từ UBND thành phố Đà Lạt, từ nay đến hết năm 2020, thành phố Đà Lạt tiếp tục được chọn 5 nhóm cây trồng đặc trưng thế mạnh cấp tỉnh Lâm Đồng để đầu tư thâm canh, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm thu hoạch gồm: rau, hoa, cà phê Arabica, hồng ăn trái và dâu tây.

Trong đó có 3 nhóm sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ cấp độc quyền sử dụng nhãn hiệu “Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” là: cà phê Arabica, rau và hoa.

Tính chung từ tháng 10/2018 đến nay, chính quyền thành phố Đà Lạt đã xét cấp hơn 300 đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng chứng nhận nhãn hiệu độc quyền đối với 4 nhóm sản phẩm rau, hoa, cà phê Arabica và du lịch canh nông trên địa bàn Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương và Đức Trọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *