(TBMK) - Lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Việt Nam tham gia Tổ chức Khí tượng thế gi i (WMO) và Hiệp hội Khí tượng châu Á khu vực II (RA II), đại diện của nư c ta được bầu làm Phó Chủ tịch RA II trong bối cảnh có nhiều đề cử t các quốc gia thành viên kỳ cựu tại khu vực châu Á.

Ông Trần Hồng Thái – Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Thông tin Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam cho biết: Tổng Thư ký WMO đã gửi Công điện thông báo chính thức về việc ông Trần Hồng Thái, Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam, đại diện thường trực của Việt Nam tại WMO, được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch RA II.

Đây là kết quả do Chủ tịch RA II đề xuất lên WMO và được chấp thuận ngày 25/10/2019. Như vậy là lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Việt Nam tham gia WMO và RA II, đại diện của nước ta được bầu làm Phó Chủ tịch RA II trong bối cảnh có nhiều đề cử từ các quốc gia thành viên kỳ cựu tại khu vực châu Á.

Hiệp hội Khí tượng châu Á khu vực II là một trong số 6 hiệp hội thành viên của WMO với 35 quốc gia thành viên. Phạm vi hoạt động của RA II bao phủ một vùng rộng lớn của Ấn Độ Dương và một phần của Thái Bình Dương.

RA II có sứ mệnh thúc đẩy và hỗ trợ cho các quốc gia trong khu vực để giải quyết các nhu cầu xã hội quan trọng hướng tới mục tiêu mà WMO đã đề ra đó là: Khung toàn cầu về dịch vụ khí hậu (GFCS); Dịch vụ khí tượng hàng không; Nâng cao năng lực cho các nước đang phát triển và kém phát triển nhất; Triển khai Hệ thống quan sát toàn cầu tích hợp WMO (WIGOS) và Hệ thống thông tin WMO (WIS); Giảm thiểu rủi ro thiên tai (DRR).

Với trách nhiệm là quốc gia thành viên, Việt Nam những năm qua đã chủ động tham gia tích cực vào WMO. Tổng cục Khí thượng Thủy văn đã được giao làm đại diện thường trực của Việt Nam tại WMO, bước đầu tiếp cận và tham gia tích cực các hoạt động quản lý và chuyên môn của WMO như trực tiếp điều hành hoạt động hiệu quả một số hoạt động và dự án tầm khu vực, tham dự đầy đủ Đại hội đồng lần thứ 18 của WMO, tham gia Ban Kiểm soát Ủy nhiệm thư tại Đại hội đồng lần thứ 18; chủ trì Trung tâm hỗ trợ dự báo khu vực Đông Nam Á, Trung tâm cảnh báo lũ quét Đông Nam Á… Những hoạt động chủ động của Việt Nam đã nhận được sự đánh giá cao của WMO và các nước thành viên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *