(MK - ASEAN) - Cùng với 07 Khu kinh tế cửa khẩu (KKT CK) khác trong cả nước, KKT – TM đặc biệt Lao Bảo (Quảng Trị) vừa được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn là KKT CK trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, 08 KKT CK trọng điểm vừa được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025, gồm: KKT – TM đặc biệt Lao Bảo tỉnh Quảng Trị và 07 KKT CK là Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh; Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh; An Giang, tỉnh An Giang.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo hướng dẫn các địa phương nâng cao vai trò định hướng, dẫn dắt của nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương nhằm thu hút và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ cho sự phát triển bền vững của các KKT cửa khẩu.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, chuẩn bị và thẩm định hồ sơ dự án/công trình đầu tư kết cấu hạ tầng KKT cửa khẩu phù hợp với mục tiêu, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn giai đoạn 2021 – 2025.

Khu kinh tế – thương mại đặc biệt Lao Bảo là 1 trong 8 KKT CK trọng điểm vừa Thủ tướng Chính phủ lựa chọn để đầu tư phát triển

Nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của các địa phương trong việc bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các KKT cửa khẩu, đặc biệt là 8 KKT cửa khẩu có vai trò quan trọng trong hệ thống các KKT cửa khẩu của cả nước; nâng cao năng lực quản lý và sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho các cơ quan liên quan đến KKT cửa khẩu để nguồn vốn ngân sách nhà nước được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và bảo đảm tiến độ giải ngân, xây dựng dự án/công trình.

Đối với các địa phương có 8 KKT cửa khẩu ưu tiên tập trung đầu tư nêu trên, Tỉnh có trách nhiệm cân đối vốn cho 8 KKT cửa khẩu ưu tiên tập trung đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2025 trong tổng số vốn ngân sách trung ương đã thông báo cho địa phương, đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 –  2025 và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định hiện hành.

Được biết, Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo là cửa ngõ phía tây của tỉnh Quảng Trị, nằm trên trục đường Xuyên Á (hành lang kinh tế Đông – Tây) kết nối Việt Nam với các nước Lào, Thái Lan và Myanmar. Là giao thương quan trọng của tỉnh Quảng Trị. Việc lựa chọn Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo là 01 trong 08 KKT CK trọng điểm của Việt Nam để tập trung đầu tư phát triển có ý nghĩa rất lớn trong chiến lược xây dựng và phát triển kinh tế dài hạn không chỉ riêng tỉnh Quảng Trị mà còn cả khu vực./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *