TBMK – Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc đồng ý với tỉnh Hải Dương về chủ trương lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt quần thể An Phụ – Kính Chủ – Nhẫm Dương huyện Kinh Môn.


Phó Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hải Dương chủ trì lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt quần thể An Phụ – Kính Chủ – Nhẫm Dương. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt quần thể An Phụ – Kính Chủ – Nhẫm Dương; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

thời báo mê kông
                                                               Đền Cao tọa lạc trên đỉnh núi An Phụ

Việc lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt quần thể An Phụ – Kính Chủ – Nhẫm Dương dự kiến sẽ được thực hiện vào đầu quý 4/2018. Mục tiêu lập quy hoạch nhằm xác định đặc trưng, giá trị tiêu biểu của di tích; đề xuất biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị của di tích, các di vật, bảo vật quốc gia; làm căn cứ pháp lý để lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý các dự án bảo quản, tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích, phát huy những giá trị đặc biệt của quần thể di tích quốc gia đặc biệt An Phụ – Kính Chủ – Nhẫm Dương huyện Kinh Môn.

Lâm Phùng