Lễ hội truyền thống Đền Sinh – Đền Hóa là lễ hội truyền thống nhằm kính mừng ngày sinh và tưởng niệm ngày hóa của Đức Thánh Phi Bồng Hiệu Thiên.

  1. TBMK – UBND thị xã Chí Linh vừa cho biết, Lễ hội truyền thống Đền Sinh – Đền Hóa năm 2018 được tổ chức trong 3 ngày, từ 1921/6 (tức mùng 6, 7, 8 năm Mậu Tuất). Địa điểm diễn ra lễ hội tại Khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đền Sinh – Đền Hóa, xã Lê Lợi, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Theo kế hoạch, ngày 19/6 có các hoạt động như Lễ cáo yết; Tế khai hội; Hầu khai hội.

Ngày 20/6 diễn ra Lễ Mộc dục (thay áo đức Mẫu, áo đức Thánh); Tổ chức các trò chơi dân gian và thi đấu cờ tướng; Hát văn thờ.

Và trong ngày 21/6 có Lễ đón bóng đức Thánh; Lễ dâng hương tưởng niệm đức thánh Phi Bồng Hiệu Thiên; Lễ rước bộ truyền thống; Tế tạ hội; Hầu tạ hội…

Đền Sinh 

Lễ hội truyền thống Đền Sinh – Đền Hóa là lễ hội truyền thống nhằm kính mừng ngày sinh và tưởng niệm ngày hóa của Đức Thánh Phi Bồng Hiệu Thiên. Đồng thời, nhằm bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa phi vật thể độc đáo của Đạo Mẫu Việt Nam; Tôn vinh công huân của Đức Thánh Mẫu Thạch Bàn và Đức Thánh Phi Bồng Hiệu Thiên đã âm phù hộ quốc cứu dân.

Ban thờ Đức Thánh Mẫu Thạch Bàn và Đức Thánh Phi Bồng Hiệu Thiên

Theo Ban tổ chức, việc duy trì các hoạt động phần lễ và phần hội tại di tích để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của nhân dân và du khách thập phương. Bên cạnh đó, việc tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá các giá trị của khu di tích – danh thắng quốc gia Đền Sinh – Đền Hóa góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.                         Xung quanh Đền có nhiều cây cổ thụ (đa, nhãn, đại, thị…)

                                                                               Tin & ảnh: Phùng Trí