(MK-ASEAN) - Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Phát triển”. Sau hơn 03 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ và trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành được tất cả các nội dung, chương trình đề ra.
Và như vậy - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025 bế mạc, thành công tốt đẹp.

Có thể tóm lược rằng, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh Long An, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức – Nhưng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh Long An vẫn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu và đã thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, tạo dựng được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Theo đây, nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X đã đạt và vượt. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng nhanh, ổn định; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm đã phát huy hiệu quả tích cực; kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Công tác điều hành thu, chi ngân sách Nhà nước được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Văn hóa – xã hội có nhiều nét khởi sắc tích cực và nổi trội; kết cấu hạ tầng văn hóa-xã hội ngày càng hoàn thiện, an sinh xã hội luôn được đảm bảo; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao; Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính…được tăng cường; hoạt động đối ngoại mở rộng, đa dạng.

Đồng thời – Tỉnh Long An cũng đã thực hiện tốt công tác phát huy dân chủ và dân vận, nên đã tăng cường, củng cố đạt hiệu quả cao khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội. Hoạt động của bộ máy Nhà nước ngày càng đổi mới, nên hiệu quả đạt ngày càng cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tập trung lãnh đạo, đạt nhiều kết quả quan trọng…

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, cụ thể và chính xác… Sau 3 ngày làm việc tích cực – Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với sự nhất trí cao để xác định tiếp tục mục tiêu, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh để đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế theo hướng Công Nghiệp Hoá-Hiện Đại Hoá gắn với đô thị hóa; phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường các hoạt động đối ngoại; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tạo bước đột phá để tỉnh Long An phát triển, bứt phá nhanh mạnh và bền vững hơn nữa.

Ban chấp hành khoá 11 nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

Đại hội cũng đã thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Từ kinh nghiệm và các bài học ý nghĩa, giá trị của khóa trước, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy ưu điểm, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, để sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm nâng cao hơn chất lượng, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khoá XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm gồm 52 đồng chí, với cơ cấu cán bộ trẻ, 05 đồng chí (tỷ lệ 9,61%), cán bộ nữ, 05 đồng chí (tỷ lệ 9,61%)…

Trước đó, tại phiên họp đầu tiên – Ban Chấp hành khóa XI cũng đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí, với sự nhất trí cao. Kết quả là: Đồng chí Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Long An khóa X được tín nhiệm đắc cử giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XI. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (khóa X) và Nguyễn Văn Út, Ủy viên BTVTU (khóa X), Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa X; UBKT Tỉnh ủy bao gồm 07 đồng chí. Kết quả, đồng chí Trần Văn Dũng, Ủy viên BTV.TU (khóa XI) được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Như vậy, với tinh thần làm việc tích cực, trách nhiệm, chính xác…cao – Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã bế mạc, thành công tốt đẹp. Tin rằng – Với những thành công đã tạo dựng được trong thời kỳ đổi mới và hội nhập; với sự đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm cao…; Một Ban Chấp hành gồm các đồng chí Lãnh đạo tâm huyết, trách nhiệm và năng lực thật sự- Tỉnh Long An sẽ tiếp tục bứt phá và tiếp tục thành công trong thời gian tới, với những kết quả đáng ghi nhận mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *