(TBMK) - Vừa qua, UBND huyện Châu Thành, tỉnh Long An đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phấn đấu đạt doanh thu bình quân mỗi hợp tác xã đạt 7 tỷ đồng/năm.

 

Hội nghị đánh giá tình hình hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Trong năm vừa qua, tuy việc xây dựng mô hình kinh tế gắn với chuỗi giá trị đã được  thực hiện nhưng hoạt động của các hợp tác xã và một số tổ liên kết, tổ hợp tác còn nhiều mặt hạn chế như: công tác quản lý, quy mô phát triển nhỏ; năng lực, công tác tài chính chưa đáp ứng yêu cầu,…

Đến nay, huyện Châu Thành đã thành lập được 15 hợp tác xã với 584 thành viên, tăng 1 hợp tác xã, tăng 33 thành viên; trong đó, có 13 hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ thanh long,… Bên cạnh đó, toàn huyện còn thành lập được 179 tổ hợp tác liên kết sản xuất với 4.840 thành viên, trong đó có 143 tổ thanh long.

Trong năm 2020, huyện sẽ tiếp tục phát triển kinh tế tập thể đa dạng, nhiều hình thức, bền vững, chú trọng xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất thanh long hữu cơ, an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng; tiếp tục củng cố, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng hoạt động các hợp tác xã. Phấn đấu đạt doanh thu bình quân mỗi hợp tác xã đạt 7 tỷ đồng/năm, lợi nhuận bình quân 1 hợp tác xã là 400 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân mỗi xã viên, thành viên tổ hợp tác đạt 5 triệu đồng/tháng.

Để đạt được mục tiêu trên, ngay từ bây giờ, các hợp tác xã cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, logo cho trái thanh long, hoàn thành chứng nhận VietGAP, chứng nhận chỉ dẫn địa lý, xuất xứ hàng hóa, mã số mã vạch để xúc tiến thương mại, tìm thị trường xuất khẩu trái thanh long theo đường chính ngạch.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *