(MK - ASEAN) - Trong 02 năm 2020 – 2021 tỉnh Long An triển khai thi công 243 công trình thủy lợi phục vụ chống hạn, ngăn mặn với tổng vốn trên 530 tỷ đồng.

Việc biến đổi khí hậu, hạn, xâm nhập mặn ngày càng diễn ra khắc nghiệt, bất thường; trong đó hạn măn xuất hiện nhiều, sớm, mức độ cao và xâm nhập sâu hơn. Vừa qua, theo số liệu đo đạc và thống kê, trên các sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, mặn đã xâm nhập hơn hàng chục Km so với hạn mặn năm 2016.

Nhận thấy tình hình thực tế và cấp thiết, tỉnh Long An đã công bố tình huống khẩn cấp do xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh, cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn được đánh giá thuộc cấp độ 2 (vào ngày 04/3/2020).

Bên cạnh những thành quả tích cực đã đạt được trong triển khai nhiều giải pháp phòng, chống trong công tác chống hạn, ngăn mặn nêu trên, thì tỉnh Long An nhận thấy vẫn cần phải tập trung huy động các nguồn lực để thực hiện nạo vét các kệnh, mương nội đồng, duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi, kể cả trục vớt lục bình để đảm bảo ứng phó hạn mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Thế nên, mới đây nhất, UBND tỉnh đã xác định sẽ triển khai thi công thêm 243 công trình thủy lợi để phục vụ chống hạn, ngăn mặn từ tháng 02 năm 2020 đến năm 2021. Cụ thể, có 198 công trính chống hạn, 45 công trình ngăn mặn với kinh phí trên 530 tỷ đồng. Theo dự kiến, trong đó năm 2020 thực hiện các công trình với kinh phí dự trù khoảng 237 tỷ đồng (tương đương 45%) và năm 2021 thực hiện trên 296 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh, nguồn ngân sách của huyện, xã và vốn xã hội hóa; trong đó vốn ngân sách tỉnh bố trí trên 252 tỷ đồng (chiếm 47%).

Cống Bảo Định (thành phố Tân An), một trong những công trình ngăn mặn, giữ ngọt quan trọng của tỉnh Long An.

Về giải phóng mặt bằng – là một trong những vấn đề luôn được quan tâm hàng đầu, UBND tỉnh Long An xác định: Việc đầu tư cải tạo, nạo vét các công trình thủy lợi chủ yếu là vận động người dân đóng góp mặt bằng; đối với các công trình thủy lợi xây dựng mới thì giải quyết chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định; đồng thời tuy theo tình hình thực tế, địa phương sẽ tổ chức vận động người dân đóng góp mặt bằng đối với một số công trình cụ thể để cùng chính quyền thực hiện hoàn thành các công trình một cách thuận lợi và hiệu quả nhất.

Với sự tập trung, triển khai đồng bộ các giải pháp, kịp thời đầu tư, thi công các công trình ưu tiên, cấp bách; tỉnh Long An cùng toàn thể nhân dân sinh sống trên địa bàn đã và đang cho thấy quyết tâm, chủ động trong phòng, chống hạn, xâm xập mặn bảo vệ an toàn sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *