(MK – ASEAN) – Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào ngày làm việc thứ 3.

Đồng chí Nguyễn Văn Được giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2020-2025

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Được giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải và đồng chí Nguyễn Văn Út được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí. Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng bầu UBKT Tỉnh ủy gồm 7 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Dũng được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Sau đó, Đại hội tiến hành thảo luận tại tổ đóng góp cho Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *