(MK - ASEAN) - Các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 thông qua có ý nghĩa lớn đối với việc thu hút đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông và bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh trong thời gian tới…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Ông Phạm Văn Rạnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Vừa qua, HĐND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề), để xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng theo thẩm quyền.

Trên tinh thần thảo luận nghiêm túc, khách quan, dân chủ, xem xét chặt chẽ, bám sát thực tiễn, phù hợp quy định pháp luật đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra, HĐND tỉnh Long An nhất trí cao thông qua các nghị quyết về chủ trương đầu tư các công trình, dự án hạ tầng giao thông quan trọng, có tính động lực, kết nối; cho chủ trương đầu tư các công trình, dự án ngành Y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện…

Cùng với đó, HĐND tỉnh Long An thông qua nhóm nghị quyết về Đồ án quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 của các khu công nghiệp; thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại khu đô thị mới tại huyện Bến Lức; quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, cập nhật quy hoạch sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư…

Xác định tầm quan trọng của các nghị quyết được thông qua, HĐND tỉnh Long An yêu cầu Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và từng đại biểu HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các cơ quan liên quan trong cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nghị quyết; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân cùng góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống, phát huy hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Đ/c Phạm Văn Rạnh đề nghị UBND tỉnh và các cấp, các ngành tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hơn nữa, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất, chất lượng nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020 và cả giai đoạn 5 năm 2016 – 2020…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *