(MK - ASEAN) - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu thực hiện NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nên có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thực hiện thắng lợi NQ Tỉnh ủy năm 2021 là tiền đề cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.

Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thời tiết bất lợi, biến đổi khí hậu, thiên tai xảy ra và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi… đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH trên cả nước nói chung, Long An nói riêng.

Trước bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An đã tập trung nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe người dân, vừa chống suy giảm kinh tế và giữ vững ổn định xã hội, phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020 đề ra.

Toàn tỉnh Long An hiện có 94 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Long An năm 2020 ước đạt 5,91%, tuy không đạt kế hoạch đề ra (9,5-9,6%) nhưng đây là sự hồi phục khả quan, dự báo tăng hơn 2 lần tăng trưởng chung của cả nước và là mức tăng trưởng cao nhất vùng ĐBSCL.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng, giảm dần tỷ trọng ngành nông – lâm – thủy sản. Trong đó, khu vực nông – lâm – thủy sản ước tăng 2,07%; khu vực công nghiệp – xây dựng ước tăng 11,45%; khu vực thương mại – dịch vụ ước giảm 0,29%.

Chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện theo lộ trình. Đến nay, tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 94 xã (trong đó có 4 xã nông thôn mới nâng cao), chiếm 58,4% tổng số xã toàn tỉnh. Số tiêu chí đạt bình quân/xã của toàn tỉnh là 16,68 tiêu chí/xã.

Cùng với đó, khu vực thương mại – dịch vụ đang trên đà hồi phục, có dấu hiệu khởi sắc so với những tháng đầu năm 2020. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 92 ngàn tỉ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 6 tỉ USD, tăng 0,5% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 4 tỉ USD, giảm 7,4% so với cùng kỳ…

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 phân bổ cho các dự án là 6.422,745 tỉ đồng. Đến hết tháng 10/2020, giá trị khối lượng thực hiện khoảng 4.383,139 tỉ đồng, đạt 68,2% kế hoạch; giải ngân 4.366,487 tỉ đồng, đạt 68% kế hoạch; so với cùng kỳ bằng 140% về giá trị giải ngân và cao hơn 1,1% về tỷ lệ giải ngân (tỷ lệ giải ngân cùng kỳ 66,9%). Ước cả năm giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020 đề ra nhiệm vụ khá nặng nề, vừa dồn sức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở năm cuối nhiệm kỳ, vừa tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng các cấp trong tỉnh, đặc biệt là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy Long An đề nghị, các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực ở mức cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng quê hương Long An ngày càng văn minh – đẹp giàu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *