(MK – ASEAN) – Chủ trì phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 6 năm 2020 với các sở, ban, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhấn mạnh nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, tỉnh phải vực dậy các chỉ tiêu tăng trưởng, ít nhất phải đạt tăng trưởng trên 5% mới đạt chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội và kế hoạch nhà nước 5 năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần phát biểu tại hội nghị

Thông tin tại hội nghị cho biết, do tình hình hạn, mặn và dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, gây ra không ít khó khăn, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế – xã hội của Long An. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp hơn so cùng kỳ năm 2019 (1,12% so với 9,33%), một số lĩnh vực kinh tế – xã hội, an ninh, trật tự còn nhiều hạn chế. Công tác thu hút đầu tư gặp vướng mắc, số lượng doanh nghiệp thành lập, vốn đăng ký đều giảm so cùng kỳ. Doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể tăng so cùng kỳ, số dự án đầu tư trong nước và nước ngoài giảm. Tiến độ đầu tư hạ tầng trong khu, cụm công nghiệp còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng được tập trung thực hiện nhưng tiến độ nhìn chung chưa đạt yêu cầu đề ra.

Nhờ sự tập trung lãnh đạo của Tỉnh ủy Long An, sự chỉ đạo, điều hành toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm của UBND tỉnh, sự giám sát của HĐND tỉnh cùng với sự nỗ lực chung của các cấp, các ngành, tình hình phát triển ở một số lĩnh vực kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2020 tiếp tục đạt những kết quả tích cực. Lĩnh vực an sinh – xã hội tiếp tục được bảo đảm, đặc biệt là chủ động triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; không xảy ra ca bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, góp phần cùng với cả nước khống chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân…

Chủ tịch UBND tỉnh Long An – ông Trần Văn Cần đánh giá, dù còn gặp khá nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng tình hình hạn, mặn và dịch bệnh Covid-19 nhưng Long An đã quyết tâm, nỗ lực vượt khó, nhìn chung, kết quả ở một số lĩnh vực khả quan, tích cực.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhấn mạnh, tỉnh sẽ không điều chỉnh các chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra mà nỗ lực thực hiện, phấn đấu đạt mức cao nhất. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, tỉnh phải vực dậy các chỉ tiêu tăng trưởng, ít nhất phải đạt tăng trưởng trên 5% mới đạt chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội và kế hoạch nhà nước 5 năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *