(MK - ASEAN) - Trên cơ sở diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn được kiểm soát, để thực hiện đồng bộ các giải pháp, khắc phục có hiệu quả tác động của đại dịch Covid-19, từng bước phục hồi và phát triển kinh tế, duy trì mức tăng trưởng, tạo công ăn việc làm, bảo đảm an sinh xã hội cho mọi người dân - Ngày 19/10, UBND tỉnh Long An đã ban hành Kế hoạch Phục hồi kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tại Long An, xe khách cố định nội tỉnh đã được hoạt động trở lại

Theo đó, Kế hoạch nhằm hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, điểm nghẽn; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, khôi phục dần các hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện bình thường mới, góp phần ổn định tăng trưởng kinh tế – xã hội của tỉnh trong năm 2021. Đồng thời, đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống nhân dân.

Tập trung các giải pháp hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, tác động ngay đến doanh nghiệp, nền kinh tế, phát huy cao nhất hiệu quả các chính sách hỗ trợ đang triển khai, phù hợp với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển các ngành, lĩnh vực ưu tiên trong năm 2021. Phấn đấu năm 2021 hoàn thành cao nhất chỉ tiêu tăng trưởng GRDP (đạt từ 3 – 4%).

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan của UBND tỉnh; các giải pháp tập trung cần làm ngay, theo nguyên tắc thận trọng, thường xuyên theo dõi, tiếp thu phản ánh của người dân, doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Phấn đấu đến cuối tháng 11/2021 tất cả doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đang tạm dừng do Covid-19 quay trở lại hoạt động.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu phấn đấu đến 31/10/2021 cơ bản hoàn thành tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân từ đủ 18 tuổi trở lên, ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; mở dần các hoạt động văn hóa xã hội phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh và kết quả tiêm vắc-xin…

Để hoàn thành các mục tiêu đặt ra, UBND tỉnh Long An giao Sở Y tế chủ động đánh giá tình hình diễn biến dịch bệnh, công bố, cập nhật mức độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch.

Cùng với đó, nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, triển khai trạm y tế lưu động nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch ở cơ sở…

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu kế hoạch, giải pháp phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An; Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo (hoặc Tiểu ban) phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và Tổ công tác đặc biệt của Tỉnh về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, cập nhật tình hình phục hồi sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nắm bắt những khó khăn vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp trong quá trình phục hồi để tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan và địa phương chủ động xây dựng phương án, hướng dẫn quy trình chi tiết tổ chức hoạt động kinh doanh thương mại – dịch vụ, phù hợp với từng giai đoạn dựa trên kết quả kiểm soát dịch bệnh, từng bước khôi phục các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Kiểm tra, giám sát thực hiện phương án phòng chống dịch, đảm bảo an toàn hoạt động của chợ truyền thống, hệ thống cửa hàng tiện ích, siêu thị, trung tâm thương mại; Bảo đảm việc lưu thông, điều phối cung ứng hàng hóa thiết yếu, xử lý các khó khăn trong lưu thông hàng hóa kịp thời, không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu khi dịch diễn biến phức tạp.

Tăng cường quản lý thị trường, đảm bảo cân đối vật tư, theo dõi giá cả hàng hóa thiết yếu để đảm bảo phục vụ cho người dân, hạn chế tăng giá sản phẩm hàng hóa, dịch vụ nhất là trong giai đoạn hiện nay nhằm góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định an sinh xã hội…

Về vấn đề lưu thông hành hóa, UBND tỉnh Long An giao Sở GT-VT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương xây dựng phương án, tổ chức điều phối hoạt động giao thông vận tải, có hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2021 của Bộ Giao thông vận tải; không quy định thêm các điều kiện, giấy phép cản trở lưu thông hàng hóa, đặc biệt đối với hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân và vật tư, nguyên liệu sản xuất; kiểm soát chặt chẽ tại điểm đầu – điểm cuối, không để ách tắc trong lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành các hoạt động vận tải.

UBND tỉnh Long An cũng yêu cầu các sở, ngành, UBND cấp huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư công theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh (như: Văn bản số 8795/UBND-KTTC ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, Văn bản 9507/UBND-KTTC ngày 29/9/2021 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tưcông năm 2021); phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt trên 95% kế hoạch được giao theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 63/NQCP ngày 29 tháng 6 năm 2021 và Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, UBND tỉnh Long An giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra tình hình quản lý lao động của các doanh nghiệp, đảm bảo công tác phòng chống dịch trong tình hình mới.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Tổ chức triển khai thực hiện quy định, hướng dẫn tạo điều kiện cho các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp đến làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh, phải đảm bảo phù hợp với vị trí công việc và các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Phối hợp, triển khai các giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp thu hút lao động quay trở lại làm việc; chủ động xây dựng phương án hỗ trợ giải quyết việc làm cho người dân từ các địa phương khác trở về, góp phần đảm bảo an sinh và trật tự an toàn, xã hội; hỗ trợ, giải quyết việc làm đối với lao động bị mất việc do dịch bệnh phải trở về quê hương.

Chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất việc làm do dịch bệnh… bảo đảm kịp thời, thực chất…

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *