(TBMK) - TP. Tân An (Long An) có 5 xã nằm trong lộ trình đạt chuẩn Nông thôn Mới (NTM). Đó là An Vĩnh Ngãi, Bình Tâm, Lợi Bình Nhơn, Nhơn Thạnh Trung và Hướng Thọ Phú. Đến cuối năm 2018, TP. Tân An hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (XD NTM).

Sau hơn 8 năm thực hiện XD NTM, với sự nỗ lực và sự đầu tư từ tỉnh, thành phố, nhân dân, doanh nghiệp, các tuyến đường giao thông nông thôn tại 5 xã được nâng cấp, xây mới. 100% tuyến đường xã, đường từ trung tâm xã đến trung tâm thành phố được nhựa hóa hoặc bêtông hóa, bảo đảm ôtô đi lại thuận tiện. Thành phố đầu tư nhựa hóa 11 tuyến đường trục xã với tổng chiều dài trên 26km, nâng tổng số đường trục xã được nhựa hóa trên địa bàn các xã lên 44,12km, đạt 100%.

Theo Phòng Kinh tế TP. Tân An, năm 2010, khi thành phố triển khai chương trình XD NTM, hầu hết các xã đều không đạt tiêu chí (TC) giao thông. Khi đó, các tuyến đường trục xóm, ấp là đường mòn, chưa được cứng hóa và bị xuống cấp; các tuyến đường ngõ, xóm là đường nội bộ; đường trục chính nội đồng phần lớn là đường đất và sỏi đỏ, mùa mưa thường lầy lội, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Từ năm 2011 đến nay, thành phố chuyển đổi trên 2.500ha đất trồng lúa sang các cây trồng khác và bước đầu mang lại hiệu quả cao, phù hợp. TC môi trường được thành phố hết sức chú trọng. Theo đó, thành phố đầu tư các công trình cấp nước và nâng cấp hệ thống xử lý nước sạch trên địa bàn các xã là 43 công trình, kinh phí trên 8,7 tỷ đồng; vốn tỉnh hơn 3,1 tỷ đồng, vốn thành phố hơn 3,7 tỷ đồng, vốn dân góp trên 1,8 tỷ đồng. Từ đó, góp phần nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch lên 68,3%, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%.

Xã Hướng Thọ Phú là địa phương cuối cùng của thành phố đạt chuẩn NTM. Theo UBND xã Hướng Thọ Phú, địa phương xác định XD NTM cần có lộ trình. Hơn 5 năm phát động, xã huy động tối đa nguồn lực, đầu tư hơn 50 tỷ đồng, trong đó, người dân đóng góp gần 7 tỷ đồng. Trong 19 TC XD NTM, TC môi trường, hình thức tổ chức sản xuất, giao thông… được xem là những TC khó. Vì vậy, đến nay địa phương dù đạt 19/19 TC nhưng vẫn duy trì, củng cố.

Xã Hướng Thọ Phú đạt chuẩn xã văn hóa – Nông thôn mới năm 2017

Hướng Thọ Phú có 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh; địa phương đầu tư xây dựng 17 hệ thống khử trùng, nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 66,6%; số hộ có đủ 3 công trình (nhà tắm, hố xí, bể nước) đạt chuẩn là 92,9%; 100% cơ sở kinh doanh bảo đảm đạt tiêu TC về môi trường; gần 90% số hộ chăn nuôi có chuồng trại bảo đảm vệ sinh môi trường; vận động các hộ dân trên các tuyến đường chính ký hợp đồng thu gom rác; thường xuyên vận động nhân dân tham gia vớt lục bình, phát quang bụi rậm, cây dại trên các tuyến kênh… Ngoài ra, trường học được xây dựng, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Trạm Y tế xã được xây mới, đạt chuẩn quốc gia về y tế. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Học tập cộng đồng được xây dựng khang trang tại ấp 2 với nguồn vốn trên 3 tỷ đồng, diện tích gần 6.000m2. 5 ấp của xã đều có trụ sở sinh hoạt.

Theo UBND thành phố, từ nay đến năm 2020, Tân An tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực XD NTM theo hướng nâng cao các TC đã đạt, hướng đến các mục tiêu: Đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH nông thôn theo hướng đồng bộ, nâng cao mức sống của người dân khu vực nông thôn; tập trung phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp kỹ thuật cao, nông nghiệp ven đô thị gắn với công tác bảo vệ môi trường… góp phần nâng cao đời sống người dân, rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn với thành thị.