(MK - ASEAN) - Trên 20 công trình, dự án được Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng tỉnh Long An tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng trong năm 2020.

Thời gian qua, tỉnh Long An luôn xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, và đã đạt được một số kết quả quan trọng trong công tác thực hiện nhiệm vụ này. Đơn cử như: Nhiều dự án trọng điểm, vướng mắc kéo dài được tập trung giải quyết (đường vành đai thành phố Tân An, Đường tỉnh 830, KCN Cầu cảng Phước Đông, KCN Hựu Thạnh,…), diện tích đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng tăng, tạo quỹ đất sạch thu hút nhà đầu tư triển khai dự án, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, trong năm 2019, bên cạnh những thành quả đã đạt được thì công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể: Các dự án vướng mắc, tồn đọng kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm, diện tích đất hoàn thành giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư đất sạch chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư; các quy định chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất chưa được điều chỉnh kịp thời, chưa đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân bị thu hồi đất, nhà nước, nhà đầu tư; tình trạng khiếu nại, khiếu kiện về giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của người dân bị thu hồi đất có chiều hướng ngày càng gia tăng.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong năm 2019 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế khi thực hiện dự án

Các tồn tại hạn chế nêu trên do nhiều nguyên nhân, như: Giá đất bồi thường biến động. Chính sách pháp luật đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Trung ương ban hành liên tục thay đổi. Một số dự án sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, dự án khu dân cư nằm đan xen trong các dự án khu cụm công nghiệp và các chủ đầu tư khu dân cư vì mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, có khả năng sinh lợi cao nên thường bồi thường theo phương thức tự thỏa thuận với giá chuyển nhượng thường cao hơn so với giá bồi thường ở các dự án khu công nghiệp tập trung.

Bên cạnh đó, theo quy định Luật Đất đai năm 2013 việc thu hồi đất ở chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành xây dựng nhà ở hoặc cơ sở hạ tầng của khu tái định cư mới triển khai thực hiện dự án chính, tuy nhiên hiện nay quỹ đất dành bố trí tái định cư, nguồn ngân sách của tỉnh không đảm bảo bố trí đủ cho việc đầu tư xây dựng khu tái định cư nên phải thực hiện thu hồi đất và giao cho nhà đầu tư trực tiếp triển khai đầu tư dự án xây dựng khu tái định cư hoàn thành, rồi sau đó mới triển khai dự án chính.

Ngoài ra, công tác thẩm định năng lực nhà đầu tư còn hạn chế, việc rà soát, hậu kiểm, xử lý các dự án kéo dài do năng lực nhà đầu tư chưa chặt chẽ, quyết liệt, để xảy ra tình trạng năng lực một số nhà đầu tư không còn đáp ứng yêu cầu nhưng chậm xử lý,… cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến khó khăn và vướng mắc trong công tác này tại một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Thi công hạ tầng Khu tái định cư An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ

Trước tình hình trên, Ông Nguyễn Văn Út – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng tỉnh đã ký ban hành kế hoạch giải quyết các khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng trong năm 2020. Theo đó, kế hoạch đã đề ra trên 20 công trình, dự án để tập trung thực hiện, trong đó tỉnh chọn các Khu, Cụm công nghiệp để tập trung đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm sớm đưa vào hoạt động năm 2020 (KCN Long Hậu 3, KCN Đông Nam Á, KCN Cầu cảng Phước Đông, KCN Hựu Thạnh; CCN Nhựt Chánh II,…); đồng thời xác định cụ thể chi tiết nội dung còn vướng mắc của từng dự án, đề ra giải pháp thực hiện cụ thể, sát thực tế và có tính khả thi, phân công trách nhiệm cụ thể cho cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp gắn tiến độ, thời gian hoàn thành.

Với sự tập trung, quyết liệt để giải quyết các khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng trong năm 2020, tỉnh Long An sẽ tiếp tục tạo ra dự địa lớn về phát triển công nghiệp, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *