(MK - ASEAN) - Giám đốc Sở TN&MT Long An – ông Võ Minh Thành cho biết, Sở sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét dừng hoạt động khai thác hoặc thu hồi giấy phép đối với các trường hợp khai thác khoáng sản vi phạm quy định, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Long An có 47 điểm được cấp phép khai thác và phân bố trên địa bàn 7 huyện, thị xã với diện tích 536,115ha. Tổng trữ lượng: 45.610.302 m3. Trong đó: Đất san lấp có 20 giấy phép, sét gạch ngói 3 giấy phép, đất san lấp và sét gạch ngói 24 giấy phép. Riêng địa bàn huyện Đức Huệ có 16 điểm mỏ có giấy phép với diện tích 237,8ha, tổng trữ lượng: 31.452.564,24 m3.

Trên địa bàn tỉnh có 2 trường hợp vừa khai thác vừa lập thủ tục: Công ty TNHH Liên hiệp Đồng Nai – Bình Dương với diện tích 5ha thuộc xã Bình Thành, huyện Đức Huệ; Công ty TNHH MTV Anh Bình với diện tích khoảng 3ha thuộc Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ.

Đoàn kiểm tra của Sở TN&MT kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại xã Bình Thành, huyện Đức Huệ

Từ năm 2018-2020, tỉnh phát hiện và xử lý 27 trường hợp khai thác khoáng sản không phép.

Có thể nói, công tác quản lý nhà nước lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn thời gian qua đạt một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, việc khai thác khoáng sản không phép, không tuân thủ theo quy định, sai mục tiêu, vượt trữ lượng, không bảo đảm công tác an toàn trong quá trình khai thác, vận chuyển khoáng sản vẫn còn diễn ra khá phổ biến, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Nguyên nhân là một số địa phương còn lơ là, buông lỏng trong công tác quản lý, một số đơn vị vì lợi nhuận sẵn sàng “xé rào, vượt rào” quy định trong khai thác khoáng sản.

Giám đốc Sở TN&MT Long An – ông Võ Minh Thành cho biết: Sở thường xuyên phối hợp các ngành, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về công tác khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Lần gần nhất là vào ngày 02/5/2021, Sở tổ chức đoàn kiểm tra việc khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Đức Huệ.

Qua kiểm tra, Sở yêu cầu các đơn vị chấp hành nghiêm quy định, thực hiện bổ sung đầy đủ thủ tục, các biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động khai thác khoáng sản. Trường hợp vi phạm, Sở sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy phép khai thác.

Bên cạnh đó, Sở yêu cầu các đơn vị thực hiện theo đúng mục tiêu giấy phép đã được cấp, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Giải pháp lâu dài, trong kỳ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021-2030, Sở TN&MT phối hợp các ngành lập quy hoạch sử dụng đất, trong đó dành một quỹ đất cho hoạt động khai thác khoáng sản theo hướng tập trung, không phân tán như hiện nay, bảo đảm cho việc khai thác hợp lý, phục vụ cho công tác quản lý.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *