(MK-ASEAN) Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 1919/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Long An.

Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được (thứ hai từ trái sang) tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út (thứ hai từ phải sang)

Ông Nguyễn Văn Út sinh năm 1969, quê quán huyện Đức Huệ tỉnh Long An, trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế, thạc sỹ kinh tế, trình độ chính trị cao cấp, với quá trình công tác như sau:

Từ tháng 11/2010 – 5/2013 giữ chức vụ Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa.

Từ tháng 6/2013 – 6/2014 giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa.

Từ tháng 7/2014 – 10/2014 giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa.

Từ tháng 11/2014 – 7/2015 giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa.

Tháng 8/2015 – 9/2015 giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Đức Hòa.

Tháng 10/2015 – 5/2019 giữ chức vụ Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa.

Tháng 6/2019 – 9/2019 giữ chức vụ Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng 10/2019 giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI diễn ra từ ngày 13-16/10/2020, ông Nguyễn Văn Út được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Như vậy, lãnh đạo chủ chốt tỉnh Long An hiện nay có: Ông Nguyễn Văn Được – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ông Nguyễn Văn Út – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Mai Văn Nhiều – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Tấn Hòa – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Trương Văn Nọ – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *