(MK - ASEAN) - Thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần tại cuộc họp giao ban với các sở, ngành về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày 22/4/2020. Theo đó, kể từ ngày 27/4/2020 học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh đi học trở lại.

Cụ thể, học sinh lớp 9, lớp 12 và sinh viên, học viên bắt đầu đi học lại kể từ 27/4/2020; Học sinh các lớp còn lại thuộc bậc Trung học cơ sở và Trung học phổ thông bắt đầu đi học kể từ ngày 04/5/2020; Học sinh tiểu học và mầm non bắt đầu đi học kể từ ngày 11/5/2020 sau thời gian tạm nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đo thân nhiệt học sinh trước khi vào lớp học

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại, tỉnh hỗ trợ mỗi huyện, thị xã, thành phố 50kg Cloramin B và 500 lít Ôxy già để tiến hành tiêu độc, khử trùng tại cáccơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh trước khi học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại.

Ngoài ra, tỉnh cho phép tất cả các bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định (trừ 04 phà trên tuyến biên giới của tỉnh).Đối với các phương tiện vận chuyển hành khách khi được phép hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch và không được tăng giá vé. Các trung tâm đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh (cả lý thuyết và thực hành lái xe) kể từ ngày 02/5/2020 được phép hoạt động trở lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *