(MK - ASEAN) - Vừa qua, UBMTTQ tỉnh Long An đã tổ chức triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân thị xã Kiến Tường về hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (XDNTM) năm 2020. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của nhân dân, cũng như phát huy được vai trò làm chủ của nhân dân trong XDNTM.

Thị xã Kiến Tường có 12.600 hộ dân, chính quyền địa phương sẽ triển khai gần 8.200 phiếu lấy ý kiến sự hài lòng của người dân thị xã Kiến Tường về hoàn thành nhiệm vụ XDNTM năm 2020. Thời gian lấy ý kiến là 15 ngày, tính từ ngày tổ chức hội nghị triển khai lấy ý kiến.

Trong đó, từ câu hỏi số 1 đến câu 10 phải đạt trên 80% số hộ được lấy ý kiến hài lòng; Câu hỏi số 11 phải đạt trên 90% số hộ được lấy ý kiến hài lòng.

Được biết, nội dung lấy ý kiến tập trung vào các vấn đề: Về quy hoạch, bố trí các khu chế biến, sản xuất nông sản; Hệ thống đường giao thông kết nối các xã nông thôn với khu vực đô thị; Hệ thống điện, nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; Việc đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân của các cơ sở y tế; Việc đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa – thể thao của Trung tâm Văn hóa – Thể thao thị xã và Nhà văn hóa, sân thể thao các xã; Cơ sở vật chất và chất lượng giảng dạy của các trường; Việc liên kết sản xuất giữa các xã và khu vực đô thị; Hệ thống thu gom xử lý chất thải rắn, công tác bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm; tình hình bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông; Công tác cải cách hành chính của cơ quan nhà nước…

Hội nghị được triển khai nhằm giúp các đại biểu được hướng dẫn nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng đối với kết quả XDNTM trên địa bàn thị xã Kiến Tường. Sau cuộc tập huấn, các đại biểu nhận phiếu mẫu để tiến hành tổ chức lấy ý kiến của người dân, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân tham gia ý kiến về sự hài lòng đối với kết quả XDNTM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *